Startup in Residence Overijssel

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

Op zoek naar innovatieve oplossingen

Samen werken aan de uitdagingen van de provincie. Dat is het uitgangspunt van Startup in Residence. Hierbij werkt de provincie met innovatieve ondernemers samen aan 6 vraagstukken zoals het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en de verkeersveiligheid in Overijssel. Ook zijn wildcards beschikbaar voor ondernemers die zelf oplossingen hebben bedacht voor vraagstukken die de provincie niet heeft omschreven. Door samen te werken, kunnen we van elkaar leren en komen we tot betere oplossingen. De provincie geeft met Startup in Residence innovatieve ondernemers de kans, concrete producten en diensten te ontwikkelen. Als de resultaten goed zijn, koopt de provincie de producten en diensten in om te gebruiken.

Contact

Wilt u meer weten over het Startup in Residence programma? Neem dan contact op met:

Jantsje op de Hoek

E-mail: j.od.hoek@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 75 00

In het najaar van 2018 konden ondernemers inschrijven op de verschillende vraagstukken of de wildcard. Hierop kwamen 82 inschrijvingen, waarvan er 18 zijn geselecteerd om uit te werken in een businesscase.

In januari en februari 2019 hebben deze 18 ondernemers gewerkt aan hun businesscase. Provincie Overijssel heeft de businesscases beoordeeld en heeft 11 bedrijven geselecteerd voor de testfase.

In deze fase gaan ze hun product verder uitwerken tot een versie die ver genoeg is om in de praktijk te testen met medewerkers van de provincie Overijssel en andere potentiële klanten. Hoe dit precies gaat, verschilt per ondernemer. De provincie beslist op basis van de praktijktest en de commerciële aanbieding of ze overgaat tot aankoop van de innovatie.

Alle informatie en officiële documenten

Monitoring van natuur

Vogels

Overijssel is een provincie met veel natuur en dat willen we graag zo houden. Door te zorgen voor goede omstandigheden, beschermen we plant- en diersoorten en kunnen we natuur behouden en ontwikkelen. De provincie zoekt een oplossing om te onderzoeken of we de doelen van het natuurbeleid halen. Ook willen we weten hoeveel en wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen.

Zwemwaterkwaliteit

Zwemwater

De provincie onderzoekt regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. Nu wordt soms de waarschuwing ‘onveilig zwemwater’ gegeven, terwijl het water achteraf veilig bleek. Dat willen we verbeteren. Ook wil de provincie beter kunnen voorspellen wanneer er teveel bacteriën (bijvoorbeeld blauwalg) in het water komen, zodat we tijdig in actie kunnen komen.

Onderwater monitoring

Vis

De provincie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de provinciale vaarwegen, zwemwateren en ontgrondingen. We zoeken nieuwe manieren om onder andere de staat van oeverbescherming en de kunstwerken onder water te meten. Met deze apparatuur willen we bijvoorbeeld controleren of de oevers in goede staat zijn, of er geen schade is aan de sluis en of de vaardiepte voldoende is.

Verminderen overlast

Overlast

De provincie zoekt oplossing om overlast en vandalisme tegen te gaan, zonder dat we gebieden helemaal moeten afsluiten. We zien dat bij bijvoorbeeld de voormalige Vliegbasis Twente er sprake is van overlast zoals crossen met auto’s en vandalisme. We zoeken oplossingen om de overlast tegen te gaan voor dit gebied, en voor leegstaande gebouwen op andere plekken in Overijssel.

Snelheidsverschillen fietsers

Fiets

Het aantal ongevallen met fietsen en e-bikes neemt toe. Van afstand lijken het gewone fietsen, maar elektrische fietsen en speedpedelecs gaan een stuk harder. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De provincie zoekt slimme oplossingen om de veiligheid van het fietsen te verbeteren.

Monitoring kunstwerken

Brug

In de provincie Overijssel zijn veel bruggen, viaducten en sluizen. Dit noemen we infrastructurele kunstwerken. Deze kunstwerken worden regelmatig door inspecteurs gecontroleerd op veiligheid. De provincie wil een oplossing die zorgt voor efficiëntere en objectievere inspecties.