POP3 - Plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op 28 februari 2020

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland namens een natuur- en landschapsorganisatie, namens de overheid of als agrariër? Dan kunt u wellicht gebruik maken van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

POP3 loopt van 2014 tot 2020 en is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. De volgende prioriteiten staan centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (lokale initiatieven)

Meer informatie over POP3 leest u op de website van het Regiebureau POP.

LEADER

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Dit betekent dat plannen en projecten starten vanuit de samenleving.

In Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden aangewezen. In deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie. Op onderstaande pagina's vind u ook de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de gebieden.

Subsidie aanvragen

Op onze subsidiepagina staat - onder het kopje Europese regelingen (POP3) - een overzicht van alle regelingen.

Per regeling staat vermeld welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoe u de subsidie kunt aanvragen. Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat sprake moet zijn van co-financiering door minimaal één nationale publieke partij.

Een uitgebreide uitleg over het aanvragen van subsidie vindt u in het Handboek voor aanvragers subsidie. Alle benodigde formulieren vindt u op mijn.rvo.nl/pop3-subsidies.

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. Op de website van RvO.nl krijgt u een persoonlijke omgeving waar u de voortgang van de afhandeling van uw aanvraag kunt volgen.

Overzicht van alle regelingen en de openstellingstermijnen in 2020.

Interactieve instructievideo

Heeft u een POP3- of LEADER-subsidie? RvO heeft hiervoor een interactieve instructievideo gemaakt. In de video krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Ga naar de interactieve instructievideo


Contact

Vragen over POP3

Henk Egberts
Telefoon: 038 499 75 22
E-mail: ghbh.egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

POP3

Peter Moorman
Telefoon: 038 499 75 62
E-mail: pwm.moorman@overijssel.nl

LEADER

Tonny Selles
Telefoon: 038 499 83 39
E-mail: a.selles.vd.ham@overijssel.nl

Regeling POP3-subsidies provincie Overijssel

De volledige tekst van deze regeling kunt u nalezen op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Voorbeelden uit de praktijk

Landschapsfoto met de bovenloop van de Soestwetering

Enkele praktijkvoorbeelden van het POP3 programma uitgelicht.