Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 26 februari 2020

Met visie maken we de wereld een beetje groener

Provincies zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Dat is in januari 2017 vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Vertegenwoordigers uit de samenleving onderzochten samen welke kansen -in aanvulling op bestaand beleid- er benut kunnen worden om natuur, economie en samenleving nog meer te verbinden. Samen stelden ze het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ op.

Het koersdocument is het resultaat van een intensief proces waarin verschillende partijen in Groene Tafels en werkateliers samen de richting hebben uitgezet voor het natuurbeleid in Overijssel. Het document beschrijft op vier hoofdthema’s acties om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen in Overijssel kan blijven genieten en profiteren van natuur. Dezelfde partijen gaan nu afspraken maken over de uitvoering.

Provinciale Staten stemden in met het voorstel om het koersdocument als basis te nemen voor het nieuwe natuurbeleid. Het stelt de betekenis van natuur voor mensen meer centraal. Naast beschermen is er ook ruimte voor beleven en benutten.

Programmaleider voor de uitvoering van de nieuwe onderdelen van het natuurbeleid Sander van Dijk vertelt hoe het bundelen van krachten, wat budget en procesbegeleiding gaat zorgen voor een nog mooier en natuurlijker Overijssel.