Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 26 februari 2020

Varen met een hybride dieselvrachtboot

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te krijgen tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. De provincie wil samen met andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het verkeer en vervoer in Overijssel zo veel mogelijk verduurzamen. De manier waarop we ons verplaatsen en onze goederen vervoeren gaat veranderen. Nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgen voor een fundamentele omslag.

Overijssel stimuleert initiatieven en ontwikkelingen van gemeenten en marktpartijen die bijdragen aan de versnelling van de omslag naar rijden en varen op nieuwe energie. De eerste waterstofboten en –auto’s, solarfietsen en elektrische bussen zijn al gesignaleerd. Van tanken naar opladen, van eigen auto naar deelauto, en van zelf rijden naar een zelfrijdende auto.

Contact

Contactpersoon:

Jeroen Fanoy
E-mail: j.fanoy@overijssel.nl
Telefoon: 06 44 75 44 06