Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 26 februari 2020

Een schakel van asbestsaneerders voor schone daken

De provincie Overijssel wil zorgen voor een gezond leefmilieu. Hieronder vallen luchtkwaliteit, asbest en een schone bodem. Met provinciale ondersteuning van initiatieven gericht op sloop in combinatie met asbestsanering wordt op twee manieren bijgedragen aan een vitale provincie: een verbeterde ruimtelijke kwaliteit (sloop) en verminderde milieulasten (asbestsanering).

Vanaf 2024 is asbest op daken verboden. Met het programma ‘Asbestopgave’ wil de provincie Overijssel de uitvoering versnellen. Daarom ondersteunt de provincie waar nodig gemeenten en adviseurs met middelen om dak eigenaren bewust te maken van het verbod en ze te motiveren hun dak te vervangen. Ook stimuleert de provincie lokale en regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden van bedrijven om de vraag naar dak vervanging goed aan te laten sluiten op het aanbod vanuit de markt.

Om de asbestsanering te versnellen, ondersteunt de provincie ‘Asbestschakel’, een landelijke coöperatie bestaande uit 11 bedrijven. Asbestsanering clustert de werkzaamheden en neemt de klant het werk uit handen.

Contact

Contactpersoon Asbestopgave:

Paul van Bree
E-mail: P.v.Bree@overijssel.nl
Telefoon: 06 42 13 50 07