Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 26 februari 2020

Natuurboeren

De agro&food sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De wereld verandert. Hoe willen we in de toekomst omgaan met ons voedsel, onze gezondheid, met de ruimte en met de dieren? Steeds meer mensen stellen zich die vragen. Overijssel werkt aan verduurzaming van de hele agro&food sector, van grond tot mond.

We dagen ondernemers in de agrarische sector uit Overijsselse oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. Het doel is een volledig duurzame, zichzelf vernieuwende sector. Om die omslag te stimuleren investeert de provincie in vernieuwende ondernemingen en innovatieve ontwikkelingen. We brengen partijen uit productieketens bijeen om samen de lijn ‘van grond tot mond’ te realiseren. Veehouder Harry Bruins van Erf 1 op het Kampereiland is zo’n partij. Hij begon in 2012 duurzaam te werken.

Contact

Programmaleider:

Arie Moning
E-mail: aa.moning@overijssel.nl
Telefoon: 06 52 40 17 20