Saneringswerkzaamheden Olasfaterrein in afrondende fase

Gepubliceerd op 6 februari 2020

Op 6 februari wordt gestart met het verwijderen van de 600 meter damwanden op het Olasfaterrein. Deze damwanden waren geplaatst om de afgelopen jaren de verontreinigde bodem met een stoominjectie techniek te kunnen saneren. Sinds 2006 is het terrein in verschillende fases gesaneerd nadat deze in de jaren ’70 door een asfaltfabriek ernstig werd verontreinigd. Het verwijderen van de damwanden is een van de laatste werkzaamheden voordat het terrein wordt opgehoogd en er een monitoringssysteem wordt geplaatst. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden aan het einde van dit jaar afgerond.

Vanaf de tweede week van januari 2020 is het terrein gereed gemaakt voor het verwijderen van de damwanden. De hele stoominstallatie, alle slangen en buizen en de waterzuivering zijn weggehaald. Met de gemeente Olst-Wijhe, de direct omwonenden en de Omgevingsdienst IJsselland zijn afspraken gemaakt om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er meters op verschillende huizen geplaats voor het meten van geluid en trillingen en vindt er regelmatig overleg plaatst met de direct omwonenden. Met een grote hijskraan worden de komende tijd de 600 meter damwanden na acht jaar uit de bodem getrokken. De werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag.


Vervuiling uit de jaren ’70

In de asfaltfabriek Olasfa werden in het verleden dakasfalt en teerproducten gemaakt, waardoor de grond en het grondwater in de jaren ‘70 ernstig zijn verontreinigd. De afgelopen jaren is met verschillende methoden de vervuiling in de grond aangepakt. In 2006 werd gestart met het afgraven van de bovenlaag van de grond, maar dit leverde enorme stankoverlast op voor de omgeving. Daarom zijn er nieuwe saneringsmethoden onderzocht. In samenspraak met de omgeving is in 2011 gestart met het verwijderen van de vervuiling via stoom en/of chemicaliën. De oever en de waterbodem van de IJssel zijn schoongemaakt door te baggeren.