Onderwerpen

Gepubliceerd op 22 mei 2019

Archeologie

Direct zoeken in de database van het Archeologisch Depot Overijssel. Archeologische historie provincie.

Asbest van het dak

Vanaf 2025 geldt het landelijk verbod op asbestdaken. In Overijssel is 10 miljoen m2 asbestdak aanwezig.

Bodem

Beschermen, gebruiken en herstellen, in het kort de basis voor het bodembeleid in Overijssel.

Cultuur

Festivals, monumenten, musea. Kunst en cultuur is er in vele vormen en voor iedereen.

Duurzaam

De provincie Overijssel werkt op vele gebieden samen met anderen aan duurzaamheid. Zo maken we de provincie toekomstbestendig.

Economie

Overijssel Werkt! Doel is het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.

Energie

NEO: in 2020 wil Overijssel steeds meer energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen.

Grond en Gebouwen

De provincie heeft diverse (landbouw- en natuur)gronden en gebouwen in eigendom. Deze kunnen gekocht of gepacht worden.

Inrichting leefomgeving

Een zorgvuldig afgewogen ruimtelijke invulling van Overijssel is het uitgangspunt van het provinciale ruimtelijke beleid.

Natuur en landschap

Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst.

Omgevingswet

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen.

Sociale kwaliteit

Het beleid voor zorg en samenleving richt zich op senioren, vrijwilligers en sport.

Toerisme

Ontdek de schoonheid van het landschap, de prachtige oude Hanzesteden en de rijke cultuur.

Verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid, vlotte en veilige doorstroming.

Water

Duurzaam waterbeheer: niet te veel, niet te weinig, op het goede moment en voldoende helder en schoon.

Wegen en vaarwegen

Een goede bereikbaarheid in Overijssel is cruciaal: de provincie zet zich in voor goede en veilige wegen en vaarwegen.