Provincie Overijssel in Europa

Gepubliceerd op 23 februari 2022

De provincie Overijssel heeft in toenemende mate met Europa te maken, zowel qua regelgeving, programma’s, initiatieven als fondsen. Dit maakt dat wij als Overijssel ons actief begeven in het Europese speelveld. Dit doen wij vanuit het Expertisecentrum Europa. Het Expertisecentrum Europa heeft als doel om goed in te spelen op nieuwe initiatieven en kansen uit Brussel, of het nu gaat om regelgeving, nieuw beleid of geld.

Provincie Overijssel en Europese samenwerkingsverbanden

De provincies Overijssel en Gelderland zijn sinds 2016 als Oost-Nederland lid van Vanguard Initiative, een netwerk van 39 economisch sterke regio's uit heel Europa die samenwerken aan industriële modernisering. Het doel is om door interregionale samenwerking duurzame economische groei te realiseren. Daarnaast is Overijssel lid van de Association of European Border Regions (AEBR). Dit is een samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Dit samenwerkingsverband gaat samen op zoek naar oplossingen voor problemen die bij landsgrenzen kunnen ontstaan.

Europa agenda

In 2021 heeft provincie Overijssel een nieuwe Europa Agenda opgesteld. De Europa Agenda licht toe waar de provincie Overijssel de komende jaren in Europa aan gaat werken, op welke manier we dat gaan doen en wat we daarvoor nodig hebben. Deze agenda brengt een inhoudelijke focus aan en stelt daarmee de kaders voor onze Europese inzet. De kern van deze nieuwe agenda wordt gevormd door vier thema’s, elk met eigen onderwerpen.

Samenwerking Duitsland

De provincie Overijssel grenst aan twee Duitse deelstaten: Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, dit zijn dan ook logische samenwerkingspartners. De provincie Overijssel zet zich gezamenlijk met hen in voor grensoverschrijdende samenwerking.

Duitslandstrategie

In 2021 hebben de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk de nieuwe Duitslandstrategie opgesteld.

Hierin staan de thema’s en opgaven waarin wij grensoverschrijdend met onze Duitse partners samenwerken.

De provincie Overijssel richt zich in grensoverschrijdende samenwerking op economie, ecologie, energie, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden

De provincie Overijssel neemt deel aan grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen Nederland en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Memorandum Oost NL - Münsterland

Daarnaast maakt de provincie Overijssel ook deel uit van ‘het memorandum Oost NL - Münsterland’. In dit memorandum zitten ook de provincie Gelderland, de regio’s Achterhoek en Twenteboard, de EUREGIO en de Duitse Kreise Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster en de Bezirksregierung Münster.

In dit memorandum werken we in ons directe grensgebied samen aan projecten rond de onderwerpen economie en arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en infrastructuur.

Provincie Overijssel in Duitsland: Grenspost Düsseldorf

De provincie Overijssel is in Duitsland vertegenwoordigd op de interprovinciale grenspost in Düsseldorf. De grenspost in Düsseldorf heeft zich in 2016 bij het Nederlands Consulaat in Düsseldorf gevoegd en bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse grensprovincies.

Raimon Reuter vertegenwoordigt de provincie Overijssel in Duitsland. Dit doet hij met bijzondere aandacht voor Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Contact

Telefoon: +49 (0)211 179 301 51
Telefoon: +31 (0)6 50 16 43 98
E-mail: r.reuter@overijssel.nl

Volg de activiteiten van de Grenspost Düsseldorf op LinkedIn en Twitter.

Over Provincie Overijssel

Nederland is verdeeld in 12 provincies die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuur hebben. Deze provincies zijn onderverdeeld in 352 gemeenten. De provincies zijn de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten en nemen beslissingen waar het Rijk te ‘groot’ voor is en de gemeente te ‘klein’. De provincie Overijssel is één van deze 12 provincies.