Nevenfuncties medewerkers provincie Overijssel

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Overzicht van nevenfuncties van de medewerkers (schaal 14 en hoger) provincie Overijssel.

Algemeen Directeur

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Lid Regieraad Responsieve Overheid, 2018 - heden; Ministerie van BZK - onbezoldigd
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Openbaar Lyceum de Amersfoortse Berg - onbezoldigd
 • Coach en trainer voor overheidstrainees, New Public - bezoldigd Voorzitter Kopersvereniging Azure, Amersfoort – onbezoldigd

Directeur Strategie

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Lid bestuur Stichting Sail Amsterdam, onbetaald
 • Lid Programmaraad Kenniscentrum Leefomgeving, Saxion Hogeschool - onbetaald
 • Voorzitter Klankbordgroep Markermeerdijken - onbetaald
 • Lid kernteam Expertisenetwerk Waterveiligheid - onbetaald

Hoofd eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Voorzitter klachtencommissie Signalis - Vacatiegeld per zitting / verder onbetaald
 • Penningmeester Stichting Vrienden van de Vuurvogel – onbetaald
 • Buurtbemiddeling Kampen

Hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Lid adviesraad Van Ede en Partners - onbetaald
 • Lid bestuur Overijsselse Kastelenstichting - onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht Sportservice Zwolle – onbetaald
 • Vanuit ssz bestuur als adviseur toegevoegd aan bestuur van de regio Zwolle united

Hoofd eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 16

Nevenfuncties: geen

Hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle - onbetaald
 • Bestuurslid Mineke Foundation (Ontwikkeling van economische zelfstandigheid van de bevolking rond Dabwe Town in Liberia) - sinds maart 2018

Hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle - onbetaald
 • Bestuurslid Mineke Foundation (Ontwikkeling van economische zelfstandigheid van de bevolking rond Dabwe Town in Liberia) - sinds maart 2018

Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 16

Nevenfuncties: geen

Hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Voorzitter van bestuur Stichting RAAP te Weesp voor onderzoek naar Archeologie, tevens
 • voorzitter van Raad van Commissarissen voor het opgravingsbedrijf RAAP BV  (beiden onbezoldigd)
 • Penningmeester van Stichting STANZ

Hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van bestuur Stichting RAAP te Weesp voor onderzoek naar Archeologie, tevens
 • voorzitter van Raad van Commissarissen voor het opgravingsbedrijf RAAP BV  (beiden onbezoldigd)
 • Penningmeester van Stichting STANZ

Adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid verantwoordingsorgaan ABP - betaald  (met opgelegde beperkingen)
 • Lid (extern) Dagelijks Bestuur openbaar lichaam GGD Gelderland Zuid - onbetaald
 • Voorzitter vereniging ‘Door Vriendschap Verbonden’ - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • bestuurslid Koninklijke Orkestvereniging Thomas a Kempis  - onbetaald
 • lid van de Raad van Inzicht van de Landstede groep – onbetaald
 • directeur/bestuurder/adviseur van Fulfilment@work – onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid werkveldadvies- commissie Chr. Hogeschool Windesheim - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Adjunct hoofd eenheid Programma- en Project Management

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Bestuurslid bij It Fryske Gea (provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân) - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Coördinator Jantje Beton Zwolle - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Adjunct hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Griffier

Functieschaal: 15

Nevenfunctie:

 • Voorzitter landelijke vereniging van Griffiers - onbetaald

Manager Trendbureau Overijssel bij Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Lid Society Committee van Netherlands Platform Complex Systems
 • Lid Stuurgroep Gelderland Academie

Concerncontroller

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen

Strateeg Eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

Bestuurslid van het Filosofisch Café Zwolle. Dat is (nog) geen rechtspersoon. – per 1 okt. 2020

Strateeg eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam - vacatiegeld per vergadering – Is beëindigd per 1 jan 2020

Strateeg eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Strateeg eenheid Bestuur- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Strateeg Energietransitie

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen

Programmaleider 1 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Geeft trainingen energietransitie voor particuliere onderneming (betaald)

Programmaleider 2 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Deels gedetacheerd naar GR Technology Base in Enschede (directeur - betaalde functie)
 • Raadslid /fractievoorzitter gemeenteraad Deventer - betaald

Programmaleider 3 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • (mede) eigenaar van een bierbrouwerij in Zwolle (nog geen inkomsten hieruit).
 • bestuurslid van een basisschool in Zwolle.

Programmaleider 4 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

commissaris Platform Geothermie, onbetaald.

Programmaleider 5 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

Assessor bij het Civil Society Lab van de minor Stad en Land van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). – ontvangt een symbolische examenvergoeding

Programmaleider 6 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen

Programmaleider 7 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: Vrijwilliger enkele keren per jaar muzikaal begeleider in de Arboretumkerk in Wageningen tegen onkostenvergoeding.

Programmaleider 8 Project- en Programmamanagement

functieschaal 14

Nevenfunctie:

Algemeen bestuurslid van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Zalk

Programmaleider 9 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen