Nevenfuncties medewerkers provincie Overijssel

Gepubliceerd op 17 januari 2022

Overzicht van nevenfuncties van de medewerkers (schaal 14 en hoger) provincie Overijssel.

Algemeen Directeur

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Lid Regieraad Responsieve Overheid, 2018 – heden; Ministerie van BZK – onbezoldigd
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Openbaar Lyceum de Amersfoortse Berg – onbezoldigd
 • Coach en trainer voor overheidstrainees, New Public – bezoldigd

Directeur Strategie

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Penningmeester bestuur Stichting Sail Amsterdam – onbezoldigd
 • Lid kernteam Expertisenetwerk Waterveiligheid – onbezoldigd
 • Lid bestuur Stichting Schilthuisfonds, onbetaald – onbezoldigd
  Hoofd eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

-        Lid bestuur Overijsselse Kastelenstichting – onbezoldigd

-        Lid Raad van Toezicht Sportservice Zwolle – onbezoldigd

-        Vanuit ssz bestuur als adviseur toegevoegd aan bestuur van de regio Zwolle united – onbezoldigd

-        Commissaris Konnected Deventer – onbezoldigd
Hoofd eenheid Natuur en Milieu

Hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle – onbezoldigd

Hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle – onbezoldigd
Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Hoofd eenheid Publieke Dienstverlening /

Hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

Voorzitter van bestuur Stichting RAAP te Weesp voor onderzoek naar Archeologie – onbezoldigd

Voorzitter van Raad van Commissarissen voor het opgravingsbedrijf RAAP BV – onbezoldigd

Adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Lid verantwoordingsorgaan ABP – betaald (met opgelegde beperkingen)

Lid (extern) Dagelijks Bestuur openbaar lichaam GGD Gelderland Zuid – onbezoldigd

Voorzitter vereniging ‘Door Vriendschap Verbonden’ – onbezoldigd

Adjunct hoofd eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Bestuurslid Koninklijke Orkestvereniging Thomas a Kempis – onbezoldigd

Lid van de Raad van Inzicht van de Landstede groep – onbezoldigd

Directeur/bestuurder/adviseur van Fulfilment@work – onbezoldigd

Adjunct hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Staat een vacature voor uit

Adjunct hoofd eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

geen

Adjunct hoofd eenheid Programma- en Projectmanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

geen

Adjunct hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Coördinator Jantje Beton Zwolle – onbezoldigd

Adjunct hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Lid platform stedelijke ontwikkeling Enschede (PSOE) – onbezoldigd

Adjunct hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Afdelingsvoorzitter CDA De Bilt-Maartensdijk – onbezoldigd

Griffier

Functieschaal: 15

Nevenfuncties:

Voorzitter landelijke vereniging van Griffiers – onbezoldigd

Manager Trendbureau Overijssel bij Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 15

Nevenfuncties:

Lid Stuurgroep Gelderland Academie – onbezoldigd

Concerncontroller

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

(Mede) eigenaar software startup – onbezoldigd

Strateeg eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Bestuurslid van de stichting Filosofisch Café Zwolle – onbezoldigd

Strateeg eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Lid van de Raad van Advies voor de Master of Urban & Area Development (MUAD) – onbezoldigd

Strateeg eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Strateeg Energietransitie

Functieschaal 14:

Nevenfuncties:

Voorzitter MR Opwaardz Boskamp – onbezoldigd

Vrijwilliger Wilgenknotten – onbezoldigd

Programmaleider 1 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 15

Nevenfuncties:

Geeft trainingen energietransitie voor particuliere onderneming – bezoldigd

Programmaleider 2 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 15

Nevenfuncties:

Gedetacheerd naar GR Technology Base in Enschede (directeur) – bezoldigd

Raadslid/fractievoorzitter gemeenteraad Deventer – bezoldigd

Programmaleider 3 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • (Mede) eigenaar van een bierbrouwerij in Zwolle – (nog) onbezoldigd
 • Bestuurslid van een basisschool in Zwolle– onbezoldigd

Programmaleider 4 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 15

Nevenfuncties:

Eigenaar bureau Bruggenkweker, organisatieadvies over samenwerken in netwerken – bezoldigd

Programmaleider 5 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 6 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Vrijwilliger enkele keren per jaar muzikaal begeleider in de Arboretumkerk in Wageningen – onkostenvergoeding

Programmaleider 7 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

Algemeen bestuurslid van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Zalk– onbezoldigd

Programmaleider 8 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 9 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 15

Nevenfuncties: volgt nog

Programmaleider 10 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 13

Nevenfuncties:

Schaatstrainer bij ST Giethoorn – bezoldigd

Trainer bij IJs en skeelerclub Nijeveen – bezoldigd

Adviseur directie

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Voorzitter klachtencommissie Signalis – Vacatiegeld per zitting, verder onbezoldigd
 • Buurtbemiddeling Kampen – onbezoldigd