Organisatieonderdelen

Gepubliceerd op 22 april 2022

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams.

De acht organisatieonderdelen zijn:

Concern Managementteam

In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam neemt de leiding bij het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de zeven eenheden. De Directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen.

De directie bestaat uit:

  • de heer N. (Nico) Versteeg, Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
  • de heer B.W.A.H. (Bart) Parmet, Directeur Strategie

Telefoon secretariaat: 038 499 87 10

Project- en Programmamanagement

De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma-/projectorganisaties voor de realisatie van de investeringsagenda, professionaliseert opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap, en levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer C. (Cees) Timmer.
Telefoon secretariaat: 038 499 84 00

Ruimte en Bereikbaarheid

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein: water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Marjolijn) Boot.
Telefoon secretariaat: 038 499 80 00

Economie en Cultuur

De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling voor energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro & food, bio-based, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat en expertisecentrum Europa. Hoofd van de eenheid is de heer A J. (Alfred) Peterson.
Telefoon secretariaat: 038 499 75 00

Natuur en Milieu

De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid, en het beheer daarvan. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw N.F. (Nicole) Olland.
Telefoon secretariaat: 038 499 85 00

Wegen en Kanalen

De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van provinciale infrastructuur en verkeersmanagement(projecten). Zij zijn verantwoordelijk het beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.
Telefoon secretariaat: 038 499 70 00

Publieke Dienstverlening

De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden. Ook is deze eenheid verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de afgegeven vergunningen en de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.
Telefoon secretariaat: 038 499 76 00

Bedrijfsvoering

De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders bij de provinciale opgaven op het gebied van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. Hoofd van de eenheid is de heer C. (Cees) Timmer.
Telefoon secretariaat: 038 499 95 00

Bestuurs- en concernzaken

De eenheid Bestuurs- en concernzaken werkt met het bestuurambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen. De eenheid faciliteert en ondersteunt besluitvorming voor het College, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur, communicatie en voor concerncontrol. Daarnaast ondersteunt de eenheid de Commissaris van de Koning bij Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is mevrouw J.M. (Josée) Woertman.
Telefoon secretariaat: 038 499 87 00