CO2-Beleid

Gepubliceerd op 1 april 2021

Provincie Overijssel wil haar CO2-uitstoot verkleinen. In 2019 stootte de provincie 861 ton CO2 uit. In de aankomende jaren willen we dat getal naar beneden brengen. Die 861 ton CO2 staat gelijk aan het rijden van 110 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan 499 keer met het vliegtuig op en neer naar New York.

Provincie Overijssel wil in 2023:

 • 15% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2019
 • 20% minder CO2 uitstoten binnen ons gasverbruik en brandstofverbruik
 • 5% minder CO2 uitstoten binnen onze dienstreizen

Daarnaast wil Provincie Overijssel in 2050 energieneutraal zijn

We kijken hierbij naar hoe we in onze kantoren werken. Maar ook naar hoe onze medewerkers reizen naar hun werkafspraken. In 2015 zijn we gestart met het energieneutraal maken van ons vastgoed. Nu gaan we verder met het verlagen van onze CO2-uitstoot op andere manieren.

Hoe wij onze CO2-uitstoot meten

We gebruiken de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot van onze organisatie te meten. We krijgen hiermee inzicht in hoeveel gas, elektriciteit en brandstof wij verbruiken. Ook kijken we naar de kilometers die onze medewerkers reizen met hun eigen auto of met het openbaar vervoer. Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke inspecteur of wij op de goede weg zijn naar een energie neutrale organisatie. We willen hierover eerlijk zijn en onszelf blijven uitdagen.

Hoe wij het gaan aanpakken

 • Al onze stroom is groene stroom en wordt gemaakt in Nederland door windmolens.
 • We vervangen de openbare verlichting door lampen met ledverlichting.
 • We kopen zuinigere auto’s in en kijken hierbij eerst naar elektrische auto’s.
 • We isoleren onze gebouwen. Dit zorgt voor een lager gasverbruik.
 • We installeren zonnepanelen op het dak van het Provinciehuis en op onze andere gebouwen. Zo dragen we bij aan ons eigen verbruik en aan de groene stroom voorraad in Nederland.
 • We kopen laptops in plaats van vaste computers waardoor thuiswerken makkelijker wordt en ook het sluipverbruik van deze schermen verminderd wordt.

Wat kun jij doen om CO2 te besparen?

 • Voorkom sluipgebruik en zet lampen, schermen en andere elektriciteitsverbruikers uit.
 • Let op je rijgedrag en voorkom hard remmen, scherpe bochten en het rijden met een hoog toerental.
 • Neem vaker de fiets of het OV in plaats van de auto.
 • Laat ons vooral je ideeën weten voor CO2-reductie. We horen ze graag.

Met wie werken we samen

Provincie Overijssel werkt met andere organisaties samen. Dit doen we om elkaar te helpen en om kennis te delen over het besparen van CO2. Dit doen we nu door deel te nemen aan:

 • Klimaatverbond Nederland
 • Nieuwe Energie Overijssel
 • Regionale Energie Strategie

CO2-Footprint 2019

Provincie Overijssel berekent vanaf nu ieder halfjaar hoeveel CO2 de organisatie uitstoot. Deze CO2-uitstoot kunt u in het onderstaand overzicht bekijken. Wij hebben in 2019 861 ton CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 9 huishoudens voor 1 jaar. Of aan 110 rondjes om de aarde rijden met een personenauto. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt door de leaseauto’s van onze medewerkers. Dit zorgt voor 52% van de hele uitstoot van 2019. De dienstreizen die medewerkers met hun eigen auto maken zorgen voor zo’n 22% van de CO2-uitstoot. De overige 26% komt vooral door gasverbruik en door het openbaar vervoer en vliegreizen.

Directe CO2-uitstoot 2019
Directe CO2-uitstoot Ton CO2
Gasverbruik 139,0
Dieselverbruik 373,7
Benzineverbruik 52,7
LPG-verbruik 19,4
Indirecte CO2-uitstoot 2019
Indirecte CO2-uitstoot Ton CO2
Elektriciteitsverbruik provinciegebouwen 0
Elektriciteitsverbruik tijdelijke gebouwen 0
Elektriciteitsverbruik openbare verlichting, bruggen en sluizen 0
Elektriciteitsverbruik laden elektrische auto's 0
Dienstreizen 2019
Dienstreizen Ton CO2
Met privévoertuigen 187,1
Met openbaar vervoer 71,7
Met vliegtuig in Europa 8,2
Met vliegtuig in Azië 9,4
Verdeling CO2-uitstoot 2019
Verdeling CO2-uitstoot %
Brandstofverbruik wagenpark 52%
Zakelijk verkeer - gedeclareerde KM 22%
Gasverbruik 16%
Zakelijk verkeer - gedeclareerde OV 8%
Vliegreizen 2%
Elektra verbruik grijs 0%

CO2-Footprint eerste halfjaar 2020

De CO2-footprint van het eerste halfjaar van 2020 hebben we ook berekend. Dit was een ander halfjaar dan anders. Zo hebben wij door de coronacrisis vooral vanuit huis gewerkt en dus minder gereden met leaseauto’s of eigen auto’s. De uitstoot is hierdoor in dit eerste halfjaar 323 ton CO2. Dit staat gelijk aan het rijden van 41 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan het laten groeien van 16.120 bomen voor een heel jaar.

Hiervan komt 254 ton CO2 door ons gasverbruik en brandstofverbruik. Vooral het brandstofverbruik van de leaseauto’s blijft onze grootste bron van CO2-uitstoot met 182,2 ton CO2. Dit is ongeveer 57% van de hele CO2-footprint. Onze dienstreizen met privéauto’s en openbaar vervoer zorgen samen voor 69,4 ton CO2 in dit eerste halfjaar.

Wanneer we de uitstoot vergelijken met 2019 op basis van FTE, hebben we nu al onze footprint verminderd met 26%. Dit is door de veranderingen van het afgelopen jaar meer dan verwacht. Met onze maatregelen hopen we de uitstoot zo laag mogelijk te houden in de aankomende periode.

Klimaatverbond Nederland

Provincie Overijssel is lid van Klimaat Verbond Nederland. Het doel van het Klimaatverbond is om een goed, lokaal klimaatbeleid te maken en te behouden. Het Klimaatverbond zet in op regionale samenwerking en op het afschaffen energiebelasting voor eigen opwekking van elektriciteit. Ook zet het Klimaatverbond in op energieneutrale scholen.

In juni 2012 is de Green Deal Regionale Samenwerking Klimaatinitiatieven opgesteld. Met deze overeenkomst ondersteunt Klimaatverbond Nederland meerdere regio’s bij het ontwikkelen en opzetten van klimaatinitiatieven. Hiervoor maken ze ook gebruik van een financiële bijdrage van het Rijk. Het verbond helpt overheidsorganisaties, stichtingen en bedrijven met het verbeteren van hun samenwerking. Hierdoor hopen we dat de hun klimaatambities beter kunnen worden waargemaakt.

In de Green Deal Energieneutrale Scholen is het doel om schoolgebouwen te verbeteren en ze energieneutraal te maken. De actie is gestart door het Klimaatverbond samen met de Raad van provincie Overijssel. Scholen, gemeenten, bedrijven en geldverstrekkers hebben grote belangstelling voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Zo hopen we dat we door het betrekken van ouders en leerkrachten een gezonde leeromgeving en werkomgeving kunnen creëren. De scholen worden een rolmodel voor de wijk als het gaat om duurzame energievoorziening en energiebesparing.

Nieuwe Energie Overijssel

Provincie Overijssel heeft Nieuwe Energie Overijssel gestart en werkt nu mee aan dit initiatief. We zorgen met de provincie voor een bekendheid en goedkeuring van dit initiatief in de samenleving. Ook zorgen we voor een groot deel van de middelen die nodig zijn voor dit initiatief.

De missie van dit programma is om de hele provincie Overijssel in 2050 energieneutraal te hebben. Het doel is om 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023 te realiseren. Zo komen we de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na.

We werken hier samen met negen andere organisaties aan:

 • VNO-NCW Midden
 • MKB Nederland-Midden
 • gemeente Zwolle
 • gemeente Hengelo
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Netwerkbedrijf Enexis
 • Bio-energiecluster Oost Nederland
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Vechtstromen

In het programma geven we aandacht aan een aantal onderwerpen, namelijk:

 1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving
 2. Verduurzamen van bedrijven en industrie
 3. Opwekking van hernieuwbare energie
 4. Een beter energienetwerk
 5. Lokale energie initiatieven
 6. CO2-vrije auto’s en andere voertuigen
 7. Vernieuwingen binnen de opwekking en het netwerk van elektriciteit en warmte Regionale Energie Strategie

Om te zorgen dat we de plannen van het Klimaatakkoord in Nederland halen, zijn er Regionale Energiestrategieën opgesteld. Dit is gedaan door 30 regio’s in Nederland. In de Regionale Energiestrategie beschrijft een regio welke keuzes zij maken om te helpen met het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Binnen provincie Overijssel vallen twee regio’s, namelijk Twente en West-Overijssel. Provincie Overijssel neemt aan beide deel.

De regio Twente zet vooral in op het plaatsen van windmolens en windturbines voor het opwekken van groene stroom door windenergie. Ook plaatsen ze veel zonnepanelen op daken en in zonnevelden. Het doel is om 1,5 miljard Kilowattuur op te wekken in 2030. Alle informatie over de ambities en aanpak in Twente, over de planning en procedures vindt u op de website van de Energiestrategie Twente.

De regio West-Overijssel werkt samen aan het opwekken van 1,6 miljard Kilowattuur. Alle deelnemers werken samen aan de warmtetransitie namens deze regio. Meer informatie over de regionale energiestrategie in deze regio is beschikbaar op de website van RES West-Overijssel.