CO2-beleid provincie Overijssel

Gepubliceerd op 3 november 2021

Provincie Overijssel wil haar CO2-uitstoot verkleinen. In 2019 stootte de provincie 861 ton CO2 uit. In de aankomende jaren willen we dat getal naar beneden brengen. In 2020 stootte de provincie 603 ton CO2 uit. Die 603 ton CO2 staat gelijk aan het rijden van 77 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan 350 keer met het vliegtuig op en neer naar New York.

Provincie Overijssel wil in 2023:

 • 15% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2019
 • 20% minder CO2 uitstoten binnen ons gas- en brandstofverbruik
 • 5% minder CO2 uitstoten binnen onze dienstreizen

Verder wil de provincie in 2024 ten opzichte van 2020 50% minder CO2 uitstoten met nieuw beleid op hectometerborden. Provincie Overijssel plaatst nu hectometerborden (met kilometerstand) om de 100 meter. Om de duurzaamheid te vergroten wil de provincie in de toekomst minder hectometerborden (met kilometerstand) plaatsen. Dit betekent dat:

 • Provincie Overijssel zal hectometerborden op de hoofdrijbaan om de 200 meter plaatsen aan de rechter kant van de weg (in plaats van 100 meter).
 • Bij gescheiden rijbanen buiten de bebouwde kom worden hectometerborden om de 200 meter geplaatst, links en rechts (in plaats van 100 meter).
 • Binnen de bebouwde kom worden hectometerborden om de 200 meter geplaatst in de middenberm (in plaats van 100 meter).
 • Bij op- en afritten worden hectometerborden om de 100 meter geplaatst.

Daarnaast wil Provincie Overijssel in 2050 energieneutraal zijn. We kijken hierbij naar hoe we in onze kantoren werken. Maar ook naar hoe onze medewerkers reizen naar hun werkafspraken. In 2015 zijn we gestart met het energieneutraal maken van ons vastgoed. Nu gaan we verder met het verlagen van onze CO2-uitstoot op andere manieren.

Hoe wij onze CO2-uitstoot meten

We gebruiken de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot van onze organisatie te meten. We krijgen hiermee inzicht in hoeveel gas, elektriciteit en brandstof wij verbruiken. Ook kijken we naar de kilometers die onze medewerkers reizen met hun eigen auto of met het openbaar vervoer. Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke inspecteur of wij op de goede weg zijn naar een energie neutrale organisatie. We willen hierover eerlijk zijn en onszelf blijven uitdagen.

Hoe wij het gaan aanpakken

 • Al onze stroom is groene stroom en wordt gemaakt in Nederland door windmolens.
 • We vervangen de openbare verlichting door LED-verlichting.
 • We kopen zuinigere auto’s en kijken eerst naar elektrische auto’s.
 • We isoleren onze gebouwen. Dit zorgt voor een lager gasverbruik.
 • We installeren zonnepanelen op het dak van het Provinciehuis en op onze andere gebouwen. Zo dragen we bij aan ons eigen verbruik en aan de groene stroom voorraad in Nederland.
 • We kopen laptops in plaats van vaste computers waardoor thuiswerken makkelijker wordt en ook het sluipverbruik van beeldschermen verminderd wordt.

Wat kun jij doen om CO2 te besparen?

 • Voorkom sluipgebruik en zet lampen, schermen en andere elektriciteitsverbruikers uit.
 • Let op je rijgedrag en voorkom hard remmen, scherpe bochten en het rijden met een hoog toerental.
 • Neem vaker de fiets of het OV in plaats van de auto.

CO2-Footprint 2020

Provincie Overijssel berekent elke 6 maanden hoeveel CO2 de organisatie uitstoot. Wij hebben in 2020 603 ton CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 129 huishoudens voor 1 jaar. Of aan 77 rondjes om de aarde rijden met een personenauto. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt door de leaseauto’s van onze medewerkers. Dit zorgt voor 52% van de hele uitstoot van 2020. De dienstreizen die medewerkers met hun eigen auto maken zorgen voor zo’n 21% van de CO2-uitstoot. De overige 26% komt vooral door gasverbruik en door het openbaar vervoer.

Overzicht CO2-emissies 2020
TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID FACTOR CONVERSIE 
(g CO2 per eenheid)
UITSTOOT
(ton CO2)
Gasverbruik 47.562 m3

1.884

89,6
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 431 Liter 3.262 1,4
Brandstofverbruik wagenpark - diesel 96.234 Liter 3.262 313,9
Brandstofverbruik wagenpark - benzine 12.241 Liter 2.784 34,1
Brandstofverbruik wagenpark - CNG 5.928 Liter 2.728 16,2
Totaal scope 1 455,2
Overzicht CO2-emissies 2020
TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID FACTOR CONVERSIE 
(g CO2 per eenheid)
UITSTOOT
(ton CO2)
Verbruik elektriciteit - grijze stroom 15.740 kWh 556 8,8
Verbruik elektriciteit - groene stroom 4.133.289 kWh 0 -
Totaal scope 2 8,8
Overzicht CO2-emissies 2020
TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID FACTOR CONVERSIE
(g CO2 per eenheid)
UITSTOOT
(ton CO2)
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 647.191 km 195 126,2
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 425.272 km 36 15,3
Vliegreizen <700 km 0 km 297 -
Vliegreizen 700-2500 km 4.721 km 200 0,9
Vliegreizen >2500 km 0 km 147 -
Totaal business travel 142,5

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL: 606,4

CO2-Footprint eerste halfjaar 2021

De CO2-footprint van het eerste halfjaar van 2021 hebben we ook berekend. Afgelopen 1,5 jaar hebben wij door de coronacrisis vooral vanuit huis gewerkt en dus minder gereden met leaseauto’s of eigen auto’s. De uitstoot is hierdoor in dit eerste halfjaar 131,5 ton CO2. Dit staat gelijk aan het rijden van 17 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan het laten groeien van 6.575 bomen voor een heel jaar.

Ons gas- en brandstofverbruik zijn samen goed voor 82,1 ton CO2.

Wanneer we de uitstoot vergelijken met 2019 op basis van FTE, hebben we nu al onze footprint verminderd met 74%. Dit is door de veranderingen van het afgelopen jaar duidelijk meer dan verwacht. Met onze maatregelen hopen we de gerealiseerde reductie vast te houden in de aankomende periode.

Klimaatverbond Nederland

Provincie Overijssel is lid van Klimaatverbond Nederland. Het doel van het Klimaatverbond is om een goed, lokaal klimaatbeleid te maken en te behouden. Het Klimaatverbond zet in op regionale samenwerking en op het afschaffen energiebelasting voor eigen opwekking van elektriciteit. Ook zet het Klimaatverbond in op energieneutrale scholen.

In juni 2012 is de Green Deal Regionale Samenwerking Klimaatinitiatieven opgesteld. Met deze overeenkomst ondersteunt Klimaatverbond Nederland meerdere regio’s bij het ontwikkelen en opzetten van klimaatinitiatieven. Het verbond helpt overheidsorganisaties, stichtingen en bedrijven met het verbeteren van hun samenwerking.

In de Green Deal Energieneutrale Scholen is het doel om schoolgebouwen te verbeteren en ze energieneutraal te maken. Scholen, gemeenten, bedrijven en geldverstrekkers hebben grote belangstelling voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Zo hopen we dat we door het betrekken van ouders en leerkrachten een gezonde leeromgeving en werkomgeving kunnen creëren. De scholen worden een rolmodel voor de wijk als het gaat om duurzame energievoorziening en energiebesparing.

Nieuwe Energie Overijssel

Provincie Overijssel is Nieuwe Energie Overijssel gestart en werkt nu mee aan dit initiatief. We zorgen met de provincie voor een bekendheid en goedkeuring van dit initiatief in de samenleving. Ook zorgen we voor een groot deel van de middelen die nodig zijn voor dit initiatief.

De missie van dit programma is om de hele provincie Overijssel in 2050 energieneutraal te hebben. Het doel is om 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023 te realiseren. Zo komen we de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na.

Regionale Energiestrategieën

Om te zorgen dat we de plannen van het Klimaatakkoord in Nederland halen, zijn er Regionale Energiestrategieën opgesteld. Dit is gedaan door 30 regio’s in Nederland. In de Regionale Energiestrategie beschrijft een regio welke keuzes zij maken om te helpen met het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Binnen provincie Overijssel vallen twee regio’s, namelijk Twente en West-Overijssel. Provincie Overijssel neemt aan beide deel.

Inzet regio's Twente en West-Overijssel

De regio Twente zet vooral in op het plaatsen van windmolens en windturbines voor het opwekken van groene stroom door windenergie. Ook plaatsen ze veel zonnepanelen op daken en in zonnevelden. Het doel is om 1,5 miljard Kilowattuur op te wekken in 2030. Alle informatie over de ambities en aanpak in Twente, over de planning en procedures vindt u op de website van de Energiestrategie Twente.

De regio West-Overijssel werkt samen aan het opwekken van 1,6 miljard Kilowattuur. Alle deelnemers werken samen aan de warmtetransitie namens deze regio. Meer informatie over de regionale energiestrategie in deze regio is beschikbaar op de website van RES West-Overijssel.