De vier rollen van de huisstijl

Gepubliceerd op 29 april 2020

Rol 1: Provincie als Kadersteller

rol1

We nemen initiatief, sturen en informeren. We hebben het hier over onze wettelijke taak, we zijn eigenaar van dit beleid en niemand anders.

Rol 2: De Kwaliteitsbewaker

rol2

We regisseren, werken samen en initiëren. Ook hier gaat het om onze wettelijke taak, maar we hebben de expertise niet meer in huis en geven daarom een opdracht aan een specialist om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. We blijven eindverantwoordelijk en eigenaar, maar erkennen de expertise van de specialist.

Rol 3: Investeerder en kennismakelaar

rol3

We willen enthousiasmeren, spreken aan en verleiden. Bij deze rol gaat het om samenwerking tussen de provincie en haar partners, die al dan niet gelijkwaardig zijn. Het is belangrijk in het beleid helder te hebben waar we als provincie staan. Wat wordt er van ons verwacht en waar zijn wij verantwoordelijk voor. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de deelnemende partners. Ook kan het gaan om enthousiasmeren en verleiden. Dan kijken we ook naar onze doelgroep, wat spreekt ze aan en in hoeverre kunnen we daar visueel aan tegemoet komen? Hoe dan ook, kern blijft dat het beleid bepalend is.

Rol 4: De Wegbereider

rol4

Belangenassembleur, katalysator, wegbereider, kennismakelaar

We faciliteren, werken samen en verbinden. Hier betreft het een initiatief van buitenaf. De provincie vindt het belangrijk dat dit initiatief slaagt en helpt door te faciliteren. Mogelijk heeft de provincie in haar netwerk iemand die veel ervaring heeft met het initiatief en biedt ze aan beiden met elkaar in contact te brengen. Als bij een initiatief een groep ontbreekt, kan de provincie voorstellen om deel te nemen als afgevaardigde van die groep, zodat iedereen vertegenwoordigd wordt. Kortom, de provincie is geen eigenaar en streeft hier ook niet naar. Ze doet wat ze kan om dit initiatief verder te brengen.