Helft nieuwe woningen binnenstedelijk gebouwd

Gepubliceerd op 24 februari 2020

Om de ruimte zuinig te gebruiken moet nieuwbouw van woningen zoveel mogelijk in al bebouwde gebieden plaatsvinden. Maar er wordt gevreesd dat binnenstedelijk bouwen langer duurt en meer kost. In hoeverre lukt het in Overijssel om de nieuwbouw buiten de weilanden te houden?

Helft nieuwbouw binnenstedelijk

In de periode 2016-2018 werd 49% van de nieuwe woningen in Overijssel binnenstedelijk gebouwd. Twente telt relatief meer nieuwbouw in het bestaand bebouwd gebied (53%) dan West-Overijssel (45%).

Met 64% van de nieuwbouw in binnenstedelijke locaties stijgen de grote steden (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle) ver uit boven het Overijsselse gemiddelde van 49%. Maar ook een aantal landelijke gemeenten bouwt veel in het bestaand bebouwd gebied: Rijssen-Holten (65%), Hof van Twente (62%) en Hellendoorn (60%), ook al schommelt het aandeel binnenstedelijke nieuwbouw op gemeentelijk niveau vaak sterk van jaar tot jaar. Borne heeft door de grote nieuwbouwwijk Bornsche Maten het laagste percentage binnenstedelijke nieuwbouw (3%) (figuur 1).

Het aantal woningen in bestaand bebouwd gebied neemt ook toe door transformatie van bestaande panden. In de periode 2016-2018 zijn in Overijssel 2.480 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd door het verbouwen van bestaande gebouwen zoals winkels en kantoren. De meeste nieuwe woningen zijn op deze manier in de grote Overijsselse steden gerealiseerd: 775 in Enschede, 485 in Zwolle, 310 in Deventer, 275 in Hengelo en 140 in Almelo (CBS 2019).

Nieuwe binnenstedelijke woningen komen vooral in Twente en grote steden

Op basis van de harde bouwplannen van de Overijsselse gemeenten wordt verwacht dat 42% van de nieuwe woningen in de periode 2019-2029 binnen bestaand bebouwd gebied zal worden gerealiseerd (inclusief transformatie van bestaande panden naar nieuwe woningen). Het percentage binnenstedelijke woningen in de harde plannen is flink hoger in Twente (58%) dan in West-Overijssel (30%). De grote steden (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle) verwachten relatief veel nieuwe woningen binnen het bestaand bebouwd gebied te realiseren: 52%. Maar ook een aantal landelijke gemeenten heeft veel binnenstedelijke plannen, bijvoorbeeld Hof van Twente (90%) en Oldenzaal (78%) (figuur 2).

Huizenzoekers willen graag binnenstedelijk wonen

Het beleid van binnenstedelijk bouwen sluit goed aan op de wensen van woningzoekenden. 68% van de Overijsselse huishoudens met een verhuiswens wil het liefst binnen het bebouwd gebied wonen. 15% heeft een voorkeur voor wonen in landelijk gebied met verspreide bebouwing, 17% zou het liefst aan de rand van een woonplaats wonen (huishoudens die aangeven geen voorkeur te hebben zijn hier buiten beschouwing gelaten, WoON 2018).

Bronnen & toelichting