Overijssel scoort goed op waterkwaliteit zwemplassen

Gepubliceerd op 20 april 2020

Overijssel scoort goed op waterkwaliteit zwemplassen

Overijssel heeft 40 officieel aangewezen zwemplassen en 206 zwembaden. Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor controle op veilige en hygiënische zwemplassen en zwembaden in de provincie. Het water in zwembaden voldoet bij 9 op 10 zwembaden aan de eisen.  Met 82% uitstekende zwemplassen scoort Overijssel ruim boven het landelijk gemiddelde.

95% van de zwemlocaties voldoet aan de norm

Uit de interactieve kaart van het European Environment Agency (EEA) blijkt dat de Overijsselse zwemplassen in 2018 goed scoren. De 40 aangewezen zwemplassen bestaan uit 49 zwemlocaties. In 2018 voldeden 47 van de 49 zwemlocaties aan de norm (95%) en 40 zijn van uitstekende kwaliteit (82%). Zie figuur 1.

Ten opzichte van de periode 2014-2017 werden in 2018 voor het eerst 2 locaties slecht beoordeeld. Het gaat om Camping het Berkenven en Recreatiepark de Tolplas. Op deze locaties wordt zwemmen nog steeds afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Het is aan te raden alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemplassen omdat de provincie daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid laat controleren. Zwemmen in een zwemplas? Check www.zwemwater.nl voor de actuele waterkwaliteit.

Overijssels zwemwater beter dan landelijk gemiddelde

De kwaliteit van de binnenlandse zwemplassen in Nederland is over het algemeen zeer goed. In 2014 voldeed 92,5% van de zwemplassen aan de norm. In 2018 was dit 94,8%. Zwemplassen van uitstekende kwaliteit zijn vanaf 2014 (70,7%) toegenomen naar 72,6% in 2018. Met 82% uitstekende zwemplassen scoort Overijssel ruim boven het landelijk gemiddelde (figuur 2).

87% van de Overijsselse zwembaden voldoet aan de wettelijke norm

De 206 zwembaden in Overijssel zijn onderverdeeld in 153 semi-openbare en 53 openbare zwembaden. Uit de jaartoets 2018 blijkt dat 87% van deze zwembaden voldoet aan de wettelijke norm. Van de 25 gemeenten in Overijssel zijn er 8 met meer dan 10 zwembaden. Opvallend is het hoge aantal zwembaden in Hardenberg; 26. In deze toeristische gemeente is er veel zwemaanbod op campings en recreatie- en bungalowparken. Van de semi-openbare zwembaden zijn 78 zwembaden seizoensgebonden, 56 niet-seizoensgebonden en 19 medische zwembaden. Deze baden liggen bijna allemaal op campings en vakantieparken.

Ureum en ziektekiemen oorzaak vies zwemwater

Zwemwater wordt door zwemmers vervuild met huidschilfers, cosmetica, zweet, urine en bacteriën. Daarom wordt het water in een zwembad voortdurend rondgepompt en met chloor gedesinfecteerd. In figuur 4 is te zien welke onderdelen tijdens de maandcontroles van zwembaden een onvoldoende scoorden. In 2018 zijn er in totaal 540 onvoldoendes gescoord. Uit de maandelijkse controles blijkt dat een te hoog ureumgehalte (urine en zweet) en teveel ziektekiemen voorkomen. Daarnaast wordt ruim 1 op de 5 onvoldoendes veroorzaakt door een te hoog Kaliumpermanganaatverbruik. Dit Kaliumpermanganaatverbruik is een indicator voor het gehalte aan organische verbindingen in het zwemwater, waarmee het toegevoegde chloor ongewenste verbindingen kan vormen. Verder is het lastig voor beheerders van zwembaden om het chloorgehalte op een goed peil te houden (19% van de onvoldoende scores).

Provincie controleert en treedt op als het nodig is

De provincie let naast de zwemwaterkwaliteit ook op veiligheid, legionella en hygiënische aspecten. Het zwembadwater wordt maandelijks door gecertificeerde laboratoria gecontroleerd. Als het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen dan neemt de provincie contact op met de beheerder van het zwembad. Dit alles met het doel om de kwaliteit van het zwemwater zo snel mogelijk op peil te krijgen. In extreme gevallen grijpt de provincie direct in. De zwemwaterkwaliteit in zwemplassen wordt in het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, eens per 2 weken gecontroleerd door het waterschap. Wanneer er een gevaar voor de gezondheid van de zwemmers bestaat neemt de provincie een maatregel in de vorm van een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod en licht het publiek hierover ter plekke en via www.zwemwater.nl in.

Melden

Ervaar je klachten of kom je onveilige situaties tegen? Neem dan contact op met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 keuze 3 of mail naar meldpunt@overijssel.nl.

Bronnen

  • European Environment Agency (EEA) (2019)
  • European Environment Agency (EEA) (2019), European Bathing Water Quality in 2018, EEA Report No 3/2019, Luxembourg, 2019.
  • Dutch bathing water quality in 2018, EEA Country Report, Luxembourg, June 2019.
  • Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2019), website zwemwater.nl, 2019.
  • ZwemwaterApp