Iets drukker op provinciale wegen, vooral in West-Overijssel

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Het is afgelopen jaar iets drukker geworden op provinciale wegen in Overijssel. In 2019 nam de hoeveelheid verkeer op provinciale wegen met 0,7 % toe ten opzichte van het jaar ervoor. Het vrachtverkeer daalde met 1,2 % maar dat komt met name door de aanleg van de N18. Als we de invloed daarvan niet meenemen dan was er een lichte stijging van het vrachtverkeer op provinciale wegen van 0,2 %. In totaal werd er ruim 1,7 miljard kilometer afgelegd op de provinciale wegen in Overijssel.

Hoeveelheid verkeer neemt flink toe vanaf 2015

Ondanks dat de fiets veel gebruikt wordt in Overijssel, is de auto nog steeds het favoriete vervoermiddel. Wij kiezen de auto voor bijna de helft van onze verplaatsingen.

In figuur 1 is de ontwikkeling van de hoeveelheid verkeer op provinciale wegen opgenomen. In 2019 nam het verkeer op provinciale wegen toe met 0,7%. Minder dan in de jaren ervoor, maar nog steeds een toename van verkeer. Op werkdagen was de toename minder dan in het weekend. Op werkdagen nam het verkeer met 0,4% toe en in de weekenden met 1,8%. Meestal neemt het verkeer op werkdagen meer toe dan in het weekend. De laatste twee jaar is daar een uitzondering op, dat er in het weekend meer toename van verkeer is geweest dan op werkdagen.

In 2008 nam de hoeveelheid verkeer op provinciale wegen in zijn geheel af en bleef op werkdagen vervolgens stabiel met een verdere afname in 2012 en 2013. In die periode nam de hoeveelheid verkeer in het weekend meer af dan op werkdagen. De economische crisis die in die tijd speelde, is van belangrijke invloed geweest op het aantal autoritten. Pas in 2015 was er voor het eerst weer een beduidende toename van het verkeer op provinciale wegen.

Meeste wegen drukker

De verkeersintensiteit – de hoeveelheid verkeer per etmaal op een weg -  op provinciale wegen is gemiddeld met 0,7% toegenomen. Op veel provinciale wegen is het drukker geworden, maar de cijfers verschillen wel per weg. Op kaart 1 is te zien op welke wegen het in 2019 drukker is geworden, of juist rustiger vergeleken met het jaar ervoor. De cijfers over de hoeveelheid verkeer per weg laten alleen de aantallen zien en niet of wegen die drukte ook aankunnen. Of er zich knelpunten in de spitsperioden voordoen, hangt af van de beschikbare wegcapaciteit maar ook van langs de weg aanwezige doorstromingsbelemmeringen (zoals verkeerslichten en rotondes bij drukke kruispunten).

Over het algemeen nam de verkeersintensiteit in West-Overijssel meer toe dan in Twente. In West-Overijssel zien we op meer dan de helft van alle wegvakken (51%) een toename van verkeer en op 24% van de wegvakken een afname van verkeer. In Twente is dat juist andersom: Op 50% van alle wegvakken was er een afname van verkeer en op 29% een toename. Op enkele belangrijke wegen in Twente, zoals bij Enschede en Oldenzaal en tussen Almelo en Hengelo nam het verkeer verder toe.

Drukste en rustigste weg ligt in Twente

Op kaart 2 zijn de drukste provinciale wegen opgenomen. Dit zijn wegen waar gemiddeld meer dan 15.000 motorvoertuigen per dag rijden.

De drukste provinciale weg ligt bij Oldenzaal op de N342 tussen de Hengelosestraat en de Hazenwinkelweg. Hier reden in 2019 gemiddeld bijna 29.000 motorvoertuigen per dag. De provinciale weg N739 vanaf de autosnelweg A35 de stad Hengelo in, die jaren lang het drukste stukje provinciale weg was, is naar de tweede plaats verdreven. Maar ook hier rijden per dag nog ruim 28.000 motorvoertuigen.

De oost-westverbindingen tussen de A28 en Vechtdal zijn belangrijke verbindingen met veel verkeer: de Vechtdalverbinding N340 van Zwolle naar Ommen en de N377 van aansluiting A28 naar Dedemsvaart hebben ook een hoge verkeersintensiteit (van meer dan 15.000 motorvoertuigen per dag).

De weg met het minste verkeer is de N824 van Diepenheim richting Neede (Gelderland). Deze weg is in 2019 met nog geen 2.400 motorvoertuigen per dag het minste belast met verkeer.

Grootste stijging van verkeersintensiteit op de N743 in Borne

Op de provinciale weg N743 bij Borne was in 2019 de grootste stijging van de verkeersintensiteit te zien. Dit komt door de nieuwe ontsluiting van de Bornsche Maten  op de N743. Er was een groei van 26% van het verkeer. In 2019 reden hier gemiddeld 17.500 motorvoertuigen per etmaal op werkdagen.

Op de provinciale weg N739 tussen Haaksbergen via Beckum tot de aansluiting A35 bij Hengelo is het minder druk geworden. Door de aanleg van de Rijksweg N18 kan het doorgaande verkeer nu via de Rijksweg richting de A35 en Enschede/Hengelo. Hierdoor rijdt nu op de provinciale weg van Haaksbergen naar Hengelo 20% tot 25% minder verkeer dan voor de aanleg van de nieuwe N18. Dit is positief voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de provinciale route die door de bebouwde kom van Beckum loopt.

Hoeveelheid vrachtverkeer bijna gelijk op provinciale wegen

Kijken we puur naar de ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen, dan daalde de vrachtverkeerintensiteit van 2018 naar 2019 met 1,2%. Maar dat percentage heeft wat nuancering nodig. In 2019 is de nieuwe Rijksweg N18 tussen Varsseveld en Enschede in gebruik en daardoor is de vrachtintensiteit op een aantal provinciale wegen in Twente gedaald. Vrachtverkeer neemt nu meer de nieuwe N18 als route. Datzelfde geldt ook voor een paar tijdelijke infraprojecten die van invloed zijn geweest op de hoeveelheid vrachtverkeer op provinciale wegen.

Als we die invloed factoren uitsluiten van de berekening van de ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen, dan is er een lichte groei van het vrachtverkeer op provinciale wegen van 0,2% tussen 2018 en 2019.

In totaal heeft het vrachtverkeer in 2019 143 miljoen kilometer afgelegd op provinciale wegen in Overijssel. Het gemiddeld aandeel vrachtverkeer ten opzichte van al het verkeer ligt in 2019 op 12,9%.

In figuur 2 is de ontwikkeling van de hoeveelheid vrachtverkeer op provinciale wegen opgenomen tussen 2008 en 2019. Vanaf 2014 zien we weer een stijging van het vrachtverkeer. De daling van voor 2014 werd vooral veroorzaakt door de economische crisis.

Het meeste vrachtverkeer rijdt op de N48 tussen de aansluiting N340 en de aansluiting N36 bij Ommen. Hier rijden in 2019 dagelijks bijna 3.800 vrachtwagens, 5,8% meer dan in het jaar ervoor. Op de N749 tussen Wierden en Vriezenveen rijdt het minste vrachtverkeer: 160 per dag.

Provinciale routes met relatief veel vrachtverkeer zijn de N34 tussen Ommen en Coevorden, de N347 van Goor via A1 naar Rijssen, N48/N348 van Raalte richting Hoogeveen en de N332 tussen Heeten via Holten naar de A1. Op deze wegen is 17% tot 21% van alle voertuigen vrachtverkeer.

Op de Vechtdalverbinding (dit zijn de N340 van Zwolle naar Ommen en de N377 van de A28 naar Balkbrug) rijdt ook relatief veel vrachtverkeer met een aandeel vrachtverkeer van 16% tot 18%.

Provincie werkt aan verbetering van de bereikbaarheid

De provincie Overijssel zet zich samen met het Rijk, gemeenten en partners, in voor een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om de economie en werkgelegenheid te stimuleren, zorgen wij voor een goed netwerk voor goederen- en personenvervoer tussen de steden. Op die manier kan iedereen zich veilig en vlot verplaatsen over weg, water en spoor. Op onze website vindt u meer informatie over wat we doen en een overzicht van wegwerkzaamheden en de belangrijkste wegenprojecten in onze provincie.

Op een aantal van de drukste provinciale wegen zijn maatregelen in voorbereiding om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een paar van de grote projecten zijn de Vechtdalverbinding (N340 van Zwolle naar Ommen en de N377 van de aansluiting A28 richting Slagharen) en de N307 van Kampen richting Dronten.

In de Atlas van Overijssel kunt u de verkeersintensiteiten van alle provinciale wegvakken raadplegen.