Aantal verkeersdoden in Overijssel stijgt, lichte daling in Nederland

Gepubliceerd op 3 juni 2020

Het aantal verkeersdoden in Overijssel lag in 2019 op 57. In 2018 waren er 49 doden te betreuren in het verkeer in Overijssel. Daarmee ligt het aantal verkeersdoden in Overijssel 8 hoger in 2019. In Nederland daalde het aantal verkeersdoden licht, van 678 in 2018 naar 661 in 2019. Op provinciale wegen vielen in 2019 8 verkeersdoden, 4 minder dan in de twee jaren ervoor.

Aantal verkeersdoden in Nederland, Overijssel en op provinciale wegen in Overijssel, 2010-2019
Jaar Nederland Overijssel Provinciale wegen in Overijssel
2010 640 53 10
2011 661 49 8
2012 650 65 11
2013 570 52 14
2014 570 52 16
2015 621 41 9
2016 629 59 11
2017 613 65 12
2018 678 49 12
2019 661 87 8

Meer ouderen dodelijk slachtoffer in het verkeer

In de laatste twee decennia zien we een forse toename van het aandeel ouderen dat dodelijk slachtoffer wordt in het verkeer. Dit aandeel lag twintig jaar geleden rond de 30% en ligt nu boven de 50%. Onder de jongvolwassenen (20-30 jaar) was de grootste daling te zien, maar de laatste jaren neemt het aandeel dodelijke slachtoffers in deze leeftijdscategorie weer wat toe.

Fietsers blijven kwetsbaar

Het aantal verkeersdoden onder gemotoriseerd verkeer is in de afgelopen twintig jaar harder teruggelopen dan onder niet-gemotoriseerd verkeer. Na 2009 neemt het aantal verkeersdoden onder fietsers en voetgangers toe.

Het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden, motoren en bromfietsers kende een forse daling tussen 2000 en 2015, maar neemt de laatste jaren ook weer licht toe.