Aantal files op rijkswegen in Overijssel toegenomen

Gepubliceerd op 4 maart 2020

Het aantal files op rijkswegen in Overijssel is in 2019 weer gestegen, met 4% vergeleken met het jaar ervoor. Er stond meer dan 1.200 uur file over een lengte van meer dan 10.000 kilometer. Veel files ontstaan door drukte op de weg in de ochtend- en avondspits. De langste file stond op 22 november 2019 op de A1 door een verkeersongeval. Toen stond het verkeer ruim 7 uur vast vanaf 4 uur ’s middags.

Files nemen voor vijfde achtereenvolgende jaar toe

In 2019 is een lichte stijging te zien van de files in Overijssel. De filezwaarte nam met 4% toe afgelopen jaar. Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de filezwaarte in Overijssel toeneemt. In 2018 was er een zeer sterke toename van het aantal files met 53%.

Het aantal uur file in Overijssel nam in toe van 1.217 uur in 2018 naar 1.239 uur in 2019. De files waren wel korter in kilometers: In 2019 stond er 10.122 kilometer file in Overijssel terwijl het in het jaar ervoor 11.298 kilometer was. In Nederland steeg de filezwaarte wat meer, met 14%.

Vergeleken met de landelijke files neemt Overijssel een beperkt aandeel in: 2% van de Nederlandse filezwaarte is in Overijssel.

Figuur 1 toont de ontwikkeling van de filezwaarte in Overijssel. In 2011 daalde het aantal files sterk. Dit kwam door uitbreiding van het aantal rijstroken en spitsstroken op de A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Lankhorst. Daarna bleef het aantal files tot 2015 nauwelijks toenemen. Dit werd ook veroorzaakt door een beperkte groei van het verkeer in die periode. Vanaf 2015 zien we dat het aantal files in onze provincie toeneemt, met vooral in 2018 een flinke stijging. In 2018 namen de files fors toe, zowel op de A28 als de A1. Het was niet alléén de verkeersdrukte die voor toename van het aantal files zorgde. Ook waren er in 2018 meer files als gevolg van wegwerkzaamheden en door verkeersongevallen. De files liggen ondertussen weer op het niveau van voor de economische crisis.

Drukte op de weg belangrijkste oorzaak van files

Veel files in Overijssel worden veroorzaakt doordat er meer verkeer is dan dat de autosnelweg aan kan. 70% van alle files staan in de ochtendspits (7 tot 9 uur) of in de avondspits (16 tot 18 uur). We zien dat het aan de randen van de spitsen ook drukker wordt. Als we de spitsen iets ruimer nemen met een uur er voor en een uur erna, dan staat 87% van alle files in de spits.

De filezwaarte als gevolg van de drukte op de weg (verkeersknelpunten) nam in 2019 met 19% toe. Ook het aantal files ten gevolge van een verkeersongeval nam toe met 14%. Het aantal files als gevolg van wegwerkzaamheden daalde met 35% (dat lijkt veel, maar de hoeveelheid files ten gevolge van wegwerkzaamheden is klein). Door de jaren heen is het aantal files als gevolg van verkeersdrukte het meest gestegen. Maar ook het aantal files door verkeersongevallen neemt toe. Files als gevolg van wegwerkzaamheden worden door de jaren heen niet veel meer of minder.

Ook hier zien we de verbetermaatregelen op de A28 weer terug in de grafiek: Veel minder files door verkeersopstoppingen in 2011.

De A1 tussen Deventer en Twente grootste fileknelpunt

Op de A1 staan de meeste files. In 2019 stond er op de A1 voor 646 uur file over een totale lengte van ruim 5.600 kilometer. Het aantal files op de A1 steeg in 2019 verder met 10%. In 2019 stond er op 245 dagen file op de A1. Tot 2011 was de A28 altijd het grootste fileknelpunt. Na de uitbreiding van de capaciteit door meer rijstroken werd de A1 het meest filegevoelig. De filedruk neemt hier snel toe. De capaciteit op de A1 wordt daarom uitgebreid met de aanleg van een derde rijstrook.

De A1 is het zwaarste belast in de avondspits. 49% van de files op de A1 staan in de avondspits en 36% in de ochtendspits. Van alle files op de A1 werd in 2019 51% veroorzaakt door verkeersdrukte en 37% door een verkeersongeval.

Ook op de A28 is de avondspits wat filegevoeliger dan de ochtendspits, respectievelijk 45% en 39%. Op de A28 stond in 2019 288 uur file over een totale lengte van 2.671 kilometer. Er stond op 193 dagen file op de A28. Van alle files op de A28 werd 58% veroorzaakt door verkeersdrukte en 29% door een verkeersongeval.

De andere twee filegevoelige trajecten, de A35 tussen Almelo en Hengelo en de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen, kennen bijna alleen files in de spitsuren en dan vooral in de ochtendspits. Op de A35 staat 76% van alle files in de ochtendspits en op de N50 is dit 66%.

Op de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen is het fileleed het meest toegenomen in 2019. Hoewel de filezwaarte, met 60 uur file over een lengte van 213 kilometer, veel minder groot is dan op de A1 en de A28, is het aantal files op de N50 in 2019 met 144% toegenomen ten opzichte van 2018.

Provincie werkt aan verbetering van de bereikbaarheid

Wij zetten ons samen met het Rijk, gemeenten en partners, in voor een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om de economische groei en een prettige woon, werk en recreatieve omgeving in Overijssel te stimuleren, investeren wij onder andere in het verbeteren van rijkswegen in Overijssel. Op die manier kan iedereen zich veilig en vlot verplaatsen.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de A1, N35 en N50 op www.rws.nl/uitbreidinga1oost, www.rws.nl/n35 en www.rws.nl/wegverbredingn50.