1,7 miljard kilometers gereden op provinciale wegen

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Het wordt drukker op provinciale wegen in Overijssel. In 2018 nam de hoeveelheid verkeer op provinciale wegen met 2,0 % toe ten opzichte van het jaar ervoor. Het vrachtverkeer groeit met 4,4%. In totaal werd er ruim 1,7 miljard kilometer afgelegd op de provinciale wegen in Overijssel.

Hoeveelheid verkeer groeit fors sinds 2015

Ondanks dat de fiets veel gebruikt wordt in Overijssel, is de auto nog steeds het favoriete vervoermiddel. Wij kiezen de auto voor bijna de helft van onze verplaatsingen.

In figuur 1 is de ontwikkeling van de hoeveelheid verkeer op provinciale wegen opgenomen. Vanaf 2015 zien we dat het jaarlijks weer flink drukker wordt op de provinciale wegen. In 2018 name het verkeer op provinciale wegen toe met 2%. De hoeveelheid verkeer in het weekend bleef flink achter bij die op werkdagen. In 2018 was er voor het eerst ook op weekenddagen een groei van 2% van het verkeer te zien, net zo groot als de groei op werkdagen.

Het meeste vrachtverkeer rijdt op de N739, de invalsweg vanaf de A35 naar Hengelo. Hier rijden in 2018 gemiddeld 4.200 vrachtwagens per dag. Op de N749 tussen Wierden en Vriezenveen rijdt het minste vrachtverkeer: 160 per dag.

Provinciale routes met relatief veel vrachtverkeer zijn de N347 van Goor via A1 naar Rijssen, N34 tussen Ommen en Coevorden, N48/N348 van Raalte richting Hoogeveen, de N331 bij Hasselt en de N332 tussen Heeten via Holten naar de A1. Op deze wegen is minimaal één op de vijf voertuigen een vrachtauto.

Meeste wegen drukker

De verkeersintensiteit (de hoeveelheid verkeer per etmaal op een weg) op provinciale wegen is gemiddeld met 2% toegenomen. Op veel provinciale wegen is het drukker geworden, maar de cijfers verschillen wel per weg. Op kaart 1 is te zien op welke wegen het in 2018 drukker is geworden, of juist rustiger vergeleken met vijf jaar geleden. De cijfers over de hoeveelheid verkeer per weg laten alleen de aantallen zien en niet of wegen die drukte ook aankunnen. Of er zich knelpunten in de spitsperioden voordoen, hangt af van de beschikbare wegcapaciteit maar ook van langs de weg aanwezige doorstromingsbelemmeringen (zoals verkeerslichten en rotondes bij drukke kruispunten).

Grootste stijging van verkeersintensiteit op de N331 bij Hasselt

Op de provinciale weg N331 bij Hasselt was in 2018 de grootste stijging van de verkeersintensiteit te zien. Dit komt door de aanleg van de rotonde met de N759 naar Genemuiden. Het verkeer van en naar Genemuiden kan nu rechtstreeks de N331 op. Daardoor is de bereikbaarheid van Genemuiden aanzienlijk verbeterd en hoeft het verkeer niet eerst een deel over de parallelweg. Er zit nu 30% meer verkeer op de provinciale weg dan het jaar ervoor.

Op de provinciale weg N739 tussen Haaksbergen via Beckum tot de aansluiting A35 bij Hengelo is het minder druk geworden. Door de aanleg van de Rijksweg N18 kan het doorgaande verkeer nu via de Rijksweg richting de A35 en Enschede/Hengelo. Hierdoor rijdt nu op de provinciale weg van Haaksbergen naar Hengelo 10% tot 15% minder verkeer dan voorheen. Dit is positief voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de provinciale route die door de bebouwde kom van Beckum loopt.

Op een aantal van de drukste provinciale wegen zijn maatregelen in voorbereiding om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een paar van de grote projecten zijn de Vechtdal Verbinding N340 van Zwolle naar Ommen, de N377 van de aansluiting A28 naar Slagharen en de N307 van Kampen richting Dronten.

Drukste en rustigste weg ligt in Twente

Op kaart 2 zijn de drukste provinciale wegen opgenomen. Dit zijn wegen waar meer dan 15.000 motorvoertuigen per 24 uur rijden.

Het drukste stuk provinciale weg ligt al jaren bij Hengelo. Dit is de provinciale weg N739 vanaf de autosnelweg A35 de stad Hengelo in. Hier rijden dagelijks bijna 30.000 motorvoertuigen. De verkeersintensiteit is hier het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven.

Ook de provinciale weg N342 rondweg Oldenzaal en de N743 van Borne naar Hengelo zijn drukke wegen waar dagelijks meer dan 25.000 motorvoertuigen rijden.

De oost-westverbindingen tussen de A28 en Vechtdal zijn belangrijke verbindingen met veel verkeer: de Vechtdal Verbinding N340 van Zwolle naar Ommen en de N377 van aansluiting A28 naar Dedemsvaart hebben ook een hoge verkeersintensiteit (van meer dan 15.000 motorvoertuigen per dag).

De weg met het minste verkeer is de N824 van Diepenheim richting Neede (Gelderland). Deze weg is in 2018 met 2.100 motorvoertuigen per dag 10% rustiger geworden dan het jaar daarvoor.

4,4% meer vrachtverkeer op provinciale wegen

Net als de afgelopen drie jaar is de hoeveelheid vrachtverkeer in 2018 sterker gegroeid dan het autoverkeer. Er was 4,4% meer vrachtverkeer dan het jaar ervoor. Vrachtauto’s hebben in 2018 145 miljoen kilometer afgelegd op provinciale wegen. Gemiddeld ligt het aandeel vrachtverkeer ten opzichte van het totale verkeer op 13,1% en daarmee voor het eerst boven de 13%.

Vanaf 2014 zien we weer een stijging van het vrachtverkeer. De daling van voor 2014 werd vooral veroorzaakt door de economische crisis.

Kaart 3: Ontwikkeling intensiteit vrachtverkeer op provinciale wegen van 2013 tot en met 2018

Kaart 3: Ontwikkeling intensiteit vrachtverkeer op provinciale wegen van 2013 tot en met 2018

Provincie werkt aan verbetering van de bereikbaarheid

De provincie Overijssel zet zich samen met het Rijk, gemeenten en partners, in voor een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om de economie en werkgelegenheid te stimuleren, zorgen wij voor een goed netwerk voor goederen- en personenvervoer tussen de steden. Op die manier kan iedereen zich veilig en vlot verplaatsen over weg, water en spoor. Op onze website vindt u meer informatie over wat we doen en een overzicht van wegwerkzaamheden en de belangrijkste wegenprojecten in onze provincie.

Lees ook het artikel over de ontwikkeling van files in Overijssel of kijk zelf in de kaart naar de verkeersintensiteiten op provinciale wegen in de Atlas van Overijssel