Milieu en Energie

Gepubliceerd op 31 oktober 2019

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is belangrijk voor iedereen. In Overijssel verbeteren we ons milieu met subsidies en milieubewuste projecten of regelingen. Daarnaast is er toezicht op het naleven van milieuregelgeving bij (grotere) bedrijven en de flora- en fauna wet.

Ook doen we onderzoek naar de resultaten en houden we de cijfers bij. Daardoor zien we wat werkt en blijven we onze omgeving verbeteren voor alles wat er leeft.

Windmolen met trein

Contact

Karin Verhagen

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
E-mail: beleidsinformatie@overijssel.nl

Cijfers

Kaarten

Altas van Overijssel

Energie uit oppervlaktewater
Een verkenning van de potentie van duurzame energie uit oppervlaktewater voor Noord Nederland.

Zie ook