Provincie Overijssel meet waardering Overijsselaars over economische situatie

Gepubliceerd op 9 januari 2020

Provincie Overijssel vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners de economische situatie waarderen. Daarom is het Overijssels burgerpanel begin 2019 bevraagd over het consumentenvertrouwen in de economische situatie. Er zijn vragen gesteld over de economische situatie in Nederland in het algemeen en over de eigen financiële situatie in het bijzonder. Inwoners van Overijssel maken zich geen zorgen over hun baan, maar zijn wel minder positief over het huishoudinkomen.

“Vindt u dat in het algemeen de economische situatie van Nederland de afgelopen 12 maanden beter is geworden, slechter is geworden of hetzelfde is gebleven?”

Het Overijssels burgerpanel beantwoordt deze vraag minder positief dan vorig jaar. In vergelijking met de peiling in 2018 zijn de burgers in Overijssel negatiever gesteld over de economische ontwikkelingen in Nederland. In 2018 vond 20% van de deelnemers aan het onderzoek dat de situatie (veel) slechter is geworden in de 12 maanden daarvoor. In 2019 vindt 35% dat de economische situatie in Nederland is verslechterd. In 2019 geven minder Overijsselaars aan dat de economische situatie verbeterd is (42% in 2018 en 27% in 2019).

Figuur 1: Mening van de Overijsselaar over de economische situatie in het voorafgaande jaar in Nederland, 2013-2019 (%)

Figuur 1: Mening van de Overijsselaar over de economische situatie in het voorafgaande jaar in Nederland, 2013-2019 (%)

Verwachtingen voor de economische situatie in Nederland

Het Overijssels burgerpanel is gevraagd naar de verwachtingen voor de economische situatie in Nederland in de komende 12 maanden, 41% van de Overijsselaren verwachten een verslechtering.

18% verwacht een lichte of sterke verbetering van de economie. In de afgelopen 5 jaar bleef de verwachting dat de economische situatie in Nederland zal verbeteren stabiel (tussen de 33% en 36%). Dat betekent dat juist in 2019 deze verwachtingen zijn gedaald (figuur 2).

Financiële situatie van ouderen meer achteruitgegaan dan van jongeren

37% van de respondenten vindt dat de financiële situatie van het eigen huishouden slechter is geworden in de afgelopen 12 maanden. In 2018 vond 30% van de respondenten dat. 20% van de Overijsselaars vindt dat de financiële situatie van het eigen huishouden is verbeterd (in 2018 was dat 26%). Tegenover 30% van de jongeren vindt 43% van de ouderen dat de financiële situatie van het eigen huishouden slechter is geworden

Jongeren positief over financiële situatie

Meer Overijsselaars dan vorig jaar verwachten een verslechtering van de financiële situatie in het eigen huishouden voor de komende 12 maanden (36% in 2019 en 25% in 2018)

Vooral ouderen hebben negatieve verwachtingen voor de komende 12 maanden: 48% van de ouderen verwacht een verslechtering van de financiële situatie in het eigen huishouden. 8% van de ouderen verwacht een verbetering. De jongeren zijn positiever over de economische situatie van het eigen huishouden. 35% van de jongeren verwacht een verbetering van de financiële situatie. 24% van de jongeren verwacht een verslechtering.

Figuur 2: Mening van de Overijsselaar over de economische situatie in het komende jaar in Nederland, 2013-2019 (%)

Figuur 2: Mening van de Overijsselaar over de economische situatie in het komende jaar in Nederland, 2013-2019 (%)

Figuur 3: Mening van de Overijsselaar over de financiële situatie in het voorafgaande jaar in het eigen huishouden, 2013-2019 (%)

Figuur 3: Mening van de Overijsselaar over de financiële situatie in het voorafgaande jaar in het eigen huishouden, 2013-2019 (%)

Minder Overijsselaars bang om baan kwijt te raken

45% van de inwoners van Overijssel is niet bang voor het verliezen van zijn of haar baan als gevolg van de economische situatie. Dit percentage is gelijk aan 2018. 27% van de Overijsselaars is bang dat iemand in het huishouden zijn of haar baan verliest als gevolg van de economische situatie. Dit is iets minder dan in 2018 (28%). In 2019 geeft 7% van de respondenten aan dat iemand in het huishouden een baan is kwijtgeraakt. In 2018 was dat ook 7%.

Behoud en groei van banen blijft een prioriteit van de provincie, zodat mensen stijgende kosten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energie en studie weten op te vangen.

Figuur 4: Mening van de Overijsselaar over de financiële situatie in het komende jaar in het eigen huishouden, 2013-2019 (%)

Figuur 4: Mening van de Overijsselaar over de financiële situatie in het komende jaar in het eigen huishouden, 2013-2019 (%)

Figuur 5: Mening van de Overijsselaar op de vraag over angst om baan te verliezen door de recessie, 2013-2017 (%)

Figuur 5: Mening van de Overijsselaar op de vraag over angst om baan te verliezen door de recessie, 2013-2017 (%)