Daling werkloosheid zet door

Gepubliceerd op 1 april 2019

Aantal werklozen daalt verder in tweede kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van 2018 waren er in Overijssel 23.000 personen zonder werk. Dat is 5000 werklozen minder dan een kwartaal eerder dit jaar. Daarmee is in Overijssel 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. Dit is gelijk aan het percentage in Nederland.

In het tweede kwartaal van 2017 lag de werkloosheid nog op 4,8%. In het eerste kwartaal van 2014 was er nog sprake van een piek in de werkloosheid, 7,9%. Vanaf die tijd is het werkloosheidspercentage bijna elk kwartaal gedaald.

Figuur 1: Werkloosheidspercentage in Nederland en Overijssel per kwartaal 2014-2018 (%)

Werkloosheidspercentage in Nederland en Overijssel per kwartaal 2014-2018

Wat verstaan we onder werklozen?

Werklozen zijn mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn (definitie van de International Labour Organization (ILO). Het aantal werklozen is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Sterkere daling werkloosheid onder lager opgeleiden

Het percentage lager opgeleide werklozen is in Overijssel iets lager dan het landelijke percentage (7,8% in Overijssel en 8,3% in Nederland). Het percentage werklozen in deze groep daalt sinds 2014.

Onder de hoger opgeleiden was er in 2017 ‘slechts’ 3,4% werkloos.

Wat opvalt, is dat de daling van het werkloosheidspercentage voor deze groep in 2017 lager is dan voor middelbaar en lager opgeleiden.

Figuur 2: Werkloosheid naar opleidingsniveau in Nederland en Overijssel, 2012-2017 (%)

De onderwijsniveaus uitgelegd

  • Lager onderwijs: het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste drie leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo kwalificatieniveau 1).
  • Middelbaar onderwijs: de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4.
  • Hoger onderwijs: hbo- en universitaire opleiding.

Werkloosheid onder jongeren is hoog maar daalt sneller

Werkloosheid onder  jongeren (15-25 jaar) is hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Vanaf 2013 daalt het aantal werkloze jongeren in Overijssel. In 2017 daalde het werkloosheidspercentage naar 9,3% van 11,2% in 2016.  Werkloosheid onder ouderen (45-75 jaar) daalt minder snel dan in andere leeftijdsgroepen. De daling van het werkloosheidspercentage onder ouderen (45-75 jaar) heeft zich in 2016 voorzichtig ingezet.

Figuur 3: Werkloosheidspercentage naar leeftijd in Nederland en Overijssel, 2012-2017 (%)

Werkloosheidspercentage naar leeftijd in Nederland en Overijssel, 2012-2017

Bron: CBS

Gegevens bij figuur 3 (ods, 8,4 kB)

Aantal werklozen in Noord-Overijssel het laagst

In totaal was het werkloosheidspercentage in Overijssel in 2017 gelijk aan het gemiddelde in Nederland (4,9%). Noord-Overijssel kent het laagste werkloosheidspercentage in Overijssel (4,4%). Zuidwest-Overijssel zit op het landelijk gemiddelde van 4,9%. Alleen in Twente is het percentage hoger, namelijk 5,2%.

Figuur 4: Werkloosheid in 2017

Werkloosheid in 2017

Bron: CBS

Gegevens bij figuur 4 (ods, 3,7 kB)

Daling werkloosheid in alle Overijsselse gemeenten

Er zijn grote verschillen in werkloosheidspercentages onder de gemeenten in Overijssel. In 2017 had Enschede het hoogste werkloosheidspercentage (7,1%) en Dalfsen, Staphorst, Tubbergen en Wierden het laagste werkloosheidspercentage (3,5%). In alle Overijsselse gemeenten is de werkloosheid in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.

Figuur 5: Werkloosheidspercentage per gemeente in Overijssel, 2016-2017 (%)

Werkloosheidspercentage per gemeente in Overijssel, 2016-2017

Bron: CBS

Gegevens bij figuur 5 (ods, 5,1 kB)

Duurzame inzetbaarheid

Het stimuleren van arbeidsmobiliteit, meer flexibiliteit en een leven lang leren is van belang in een snel veranderende arbeidsmarkt. Ook duurzame inzetbaarheid is van invloed op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid gaat over beleid waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden en wensen van medewerkers, nu en in de toekomst.

Al deze aspecten zijn van belang om de Overijsselse beroepsbevolking aan het werk te hebben en te houden. De provincie Overijssel voert hier beleid  op.