Meer banen in Overijssel in 2018

Gepubliceerd op 24 april 2019

Er is goed nieuws over de werkgelegenheid in Overijssel. Na jaren van voorzichtig herstel is de werkgelegenheid in Overijssel in 2017 met ruim 2,6 procent gestegen. In 2018 is de stijging met 2,4 doorgegaan. Dit blijkt uit de nieuwste werkgelegenheidscijfers van het provinciaal werkgelegenheidsregister (BIRO). Na een krimp in 2012 en 2013 klom in 2014 de economie uit de rode cijfers met een groei van 1,4% in Overijssel. Vanaf die tijd heeft de economie zich verder hersteld.

Werkgelegenheidsgroei in 2018

Overijssel had 596.000 banen in 2018. Ook het aantal vestigingen is in 2018 gegroeid met 2,8% tot een totaal aantal vestigingen van 101.500. In figuur 1 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector in beeld gebracht. De groene cellen geven de groei in werkgelegenheid aan. De rode cellen staan voor krimp in werkgelegenheid.

Klik op de afbeelding om het gegevensbestand te openen. Kunt u het gegevensbestand niet goed lezen? Download hier in .ODF de werkgelegenheidscijfers van Overijssel. (ods, 7 kB)

Afbeelding van de werkgelegenheid in Overijssel

Klik op de afbeelding om het gegevensbestand te openen. Kunt u het gegevensbestand niet goed lezen? Download hier in .ODF de werkgelegenheidscijfers van Overijssel.

Werkgelegenheid informatie- en communicatiesector verdubbeld

De laatste 10 jaar is de informatie- en communicatiesector in grootte verdubbeld. Deze groei komt vooral door de digitalisering en automatisering in de samenleving. De groei binnen de sector komt vooral door de ontwikkelingen in software, het laten maken van websites en het (advies in) informatietechnologie. Digitalisering is ook een van de redenen voor de daling van de werkgelegenheid in de financiële sector. Bedrijven in de financiële sector moesten na de bankencrisis van 2008 bezuinigen. Door processen en diensten te automatiseren en te digitaliseren kostte dit 1 op de 3 banen in 10 jaar tijd.

Werkgelegenheid in de sector landbouw krimpt

Net als in de financiële sector daalt het aantal banen in de sector landbouw. Deze sector heeft al jaren met krimp te maken. Dit komt omdat het aantal landbouwbedrijven daalt en de overblijvende bedrijven in omvang groeien. Deze schaalvergroting zorgde tot 2015 voor een structurele daling van de werkgelegenheid.

De op- en neergaande bewegingen in de economie

De sectoren bouw, onroerend goederendiensten, industrie en vervoer en opslag zijn direct getroffen tijdens de crisis. Deze sectoren zijn gevoelig voor de op- en neergaande beweging in de economie (conjunctuur). Doordat bedrijven en consumenten minder geld uitgeven daalt de vraag naar producten. Deze sectoren zijn sneller en sterker gekrompen dan gemiddeld tijdens de crisis. Na de crisis zijn deze sectoren sterker dan gemiddeld gegroeid.

Sectoren die minder gevoelig zijn voor conjunctuur zijn de niet-commerciële diensten zoals zorg en onderwijs. Dit komt omdat de vraag naar deze diensten, ook in crisistijd, nauwelijks vermindert. In tijden van crisis moesten deze sectoren ook bezuinigen. De bezuinigingen leiden tot beleidskeuzes waarvan het effect later merkbaar is.

Het herstel in de niet-commerciële sectoren heeft ook later plaatsgevonden en met een lagere groei dan gemiddeld.

De commerciële diensten en de handel hebben het minst last gehad van de crisis. Deze sectoren hadden meestal 1 jaar krimp (in 2013 of 2015) en gemiddeld een sterkere groei dan daarvoor.

Afbakening onderzoek

De groeicijfers van de sectoren uit figuur 1 hebben betrekking op het verschil ten opzichte van een jaar eerder. De sterke krimp in de verhuur van roerende goederen en overige zakelijke diensten in 2018 komt door een administratieve verhuizing van een groot schoonmaakbedrijf uit de regio maar betekent geen reële krimp binnen deze sector.

Meer lezen over de Overijsselse Economie?

De actuele cijfers over de economische ontwikkelingen in Overijssel zijn te lezen in de economische barometer.

Bronnen

Bedrijven en instellingen register Overijssel (BIRO).

Begrippen

Automatisering – automatisering gaat over het makkelijker maken van werk, door menselijke taken te vervangen door technologie.

Digitalisering – digitalisering is de overgang van informatie naar een digitale vorm zoals een computer.

Informatietechnologie – vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers.