Aantal banen in 2019 met 2% gegroeid

Gepubliceerd op 28 januari 2020

Voor het derde jaar op rij groeit de werkgelegenheid in Overijssel met ten minste 2%. Er zijn nu meer dan 600.000 banen en meer dan 100.000 vestigingen van bijvoorbeeld winkels, fabrieken, kantoren en bedrijfsruimtes in Overijssel. Vooral het aantal zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) is sterk toegenomen.

Ruim 600.000 banen in Overijssel

De werkgelegenheid is in 2019 gegroeid met 2%. De groei is iets minder groot dan in 2017 (2,6%) en 2018 (2,3%). Van 2012 tot en met 2014 was er nog een daling van de werkgelegenheid. Het eerste voorzichtige herstel trad op in 2015 met een groei van 0,8%. Het aantal vestigingen is, net als in 2018 gestegen met 2,5%. In 2019 passeert Overijssel met 609.000 banen voor het eerst de grens van 600.000 banen. Ook zijn er nog niet zoveel vestigingen geweest: bijna 104.000.

Toekomstige banengroei minder door krimp beroepsbevolking

Sinds 2015 is er sprake van banengroei en groei in de werkzame beroepsbevolking (zie figuur 1). De bevolkingsprognose laat zien dat de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van Overijssel tussen 15 en 75 jaar oud) vanaf 2021 gaat krimpen. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheidsontwikkeling, maar hoeft niet te betekenen dat het slecht gaat met de economie.

Sterke groei zzp'ers

De groei van het aantal vestigingen is al jaren groter dan de groei van het aantal banen. Dit komt vooral door de groei van de groep zzp’ers. Deze groep is met 3,8% bovengemiddeld gegroeid. Het aandeel zzp’ers binnen alle Overijsselse vestigingen komt in 2019 op 62%. Dat wil zeggen dat ruim 6 op de 10 vestigingen een zzp-vestiging is. Ter vergelijking: in 2010 was het aandeel zzp’ers nog 54%. Dit kan ook de werkgelegenheidsgroei verklaren: mensen hebben vaker een eigen bedrijf naast een (vaste) baan.

Groeisectoren handel en zorg

De sectoren met de meeste werkgelegenheid zijn al jaren de groot- en detailhandel, de zorg en de industrie. Deze sectoren zijn samen goed voor bijna de helft van de werkgelegenheid. In de handel (+1.900, +1,7%) en zorg (+2.220, +2,2%) zijn de meeste banen erbij gekomen, gevolgd door de bouwsector (+1.370, +3,5%). Daarnaast zijn er kleinere sectoren qua werkgelegenheid, die relatief een sterke werkgelegenheidsgroei hebben doorgemaakt: cultuur, sport en recreatie (+3,7%), landbouw (+3,7%), informatie en communicatie (+3,5%) en nutsbedrijven en delfstoffenwinning (+3,5%).

Vervoer en opslag, onroerend goed en financiële instellingen niet gegroeid

Ook in 2019 is de financiële sector gekrompen, net als in de tien voorgaande jaren. Ten opzichte van 2008 is het aantal banen afgenomen met bijna 40%. Het aantal banen in de sectoren vervoer en opslag en onroerend goed is ongeveer gelijk gebleven 2019.

Grootste werkgelegenheidsgroei in Zuidwest-Overijssel

Van de drie regio’s in Overijssel kent Zuidwest-Overijssel met 3% de grootste groei, gevolgd door Noord-Overijssel met 2% groei. In Twente steeg de werkgelegenheid met 1,7%, terwijl Twente in 2018 nog de grootste groei doormaakte. In Twente bevindt zich met ruim 320.000 banen meer dan de helft van de Overijsselse werkgelegenheid en kenmerkt zich door relatief veel banen in de groot- en detailhandel en industrie. In Noord-Overijssel zijn 210.000 banen en daar zijn de sectoren vervoer en opslag en overheid relatief groot. Zuidwest-Overijssel heeft bijna 80.000 banen en een relatief grote sector is hier advisering en onderzoek.

Krachtige economie

In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ is een krachtige economie als één van de zeven hoofdopgaven benoemd. Voor een krachtige economie zijn sterke bedrijven nodig. Die slim en schoon zijn, ook in tijden met minder economische groei of een krimpende arbeidsmarkt. De uitdaging voor bedrijven is om tijdig in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven gericht op onder andere duurzame energie en hergebruik van grondstoffen. Dat kan alleen als bedrijven zich blijven vernieuwen en voldoende en goed opgeleide vakmensen in dienst hebben.

De provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt MKB bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiëntie en afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van ondernemers.

Bronvermelding

Bronnen: BIRO (banen), CBS (werkzame beroepsbevolking) en Primos (prognose beroepsbevolking).