Overijsselaar tevreden over cultuuraanbod

Gepubliceerd op 5 december 2019

Provincie Overijssel heeft met het burgerpanel onderzocht wat Overijsselaars vinden van het cultuuraanbod. Overijssel scoort op een aantal thema's beter dan het gemiddelde in Nederland. Lees hier de opvallendste cijfers van 2019.

76% van de Overijsselaars is tevreden over het culturele aanbod in de regio. Dit percentage is vergelijkbaar met de rest van Nederland. Wel zijn Overijsselaars in de afgelopen 5 jaar meer tevreden geweest dan Nederlanders. Inwoners van West-Overijssel, het stedelijk gebied en hoogopgeleiden zijn het meest tevreden over het cultuuraanbod.

Overijsselaar tevreden over cultuuraanbod

Overijsselaar maakt veel gebruik van culturele voorzieningen

In de afgelopen 5 jaar hebben Overijsselaars meer gebruik gemaakt van culturele voorzieningen dan de rest van Nederland. 84% van de Overijsselaars heeft gebruik gemaakt van culturele voorzieningen. Met 82% in Nederland is dit percentage vergelijkbaar. De populairste voorzieningen zijn bioscopen/filmhuizen, festivals, bibliotheken en theaters. Hoogopgeleiden maken het meest gebruik van culturele voorzieningen.

Dorpsfeesten en streekgerechten populair als volkscultuur

33% van de Overijsselaars heeft het afgelopen jaar iets met volkscultuur gedaan. Met 31% in Nederland is dit percentage vergelijkbaar. Populaire activiteiten van volkscultuur zijn een bezoek aan dorpsfeesten en braderieën of het bereiden van streekgerechten. In het landelijk gebied doet men meer aan volkscultuur dan in het stedelijk gebied. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar doen meer aan volkscultuur dan ouderen.

4 op de 10 Overijsselaars actief met kunst en cultuur

40% van de Overijsselaars heeft het afgelopen jaar iets met volkscultuur gedaan. Dit is gelijk aan het percentage in Nederland (40%). De populairste activiteiten zijn fotografie, tekenen en schilderen, muziek maken en verhalen/gedichten schrijven. Vrouwen zijn vaker actief bezig met cultuur dan mannen. Hoogopgeleiden zijn het vaakst actief bezig met kunst en cultuur.

3 op de 5 Overijsselaars steunt culturele organisaties

59% van de inwoners van Overijssel steunt culturele organisaties of de culturele sector door middel van collectes. In Nederland is dit percentage met 44% veel lager. Hoogstopgeleiden en 55 plussers geven het vaakst ondersteuning via collectes. Hoogopgeleiden willen het vaakst via crowdfunding (publieke financiering) ondersteuning bieden (8%). 16% ondersteunt in de vorm van 'vrienden van...'. Landelijk is dit 20%. Men doet dit vaker naarmate de leeftijd toeneemt.

Lokale geschiedenis vooral in trek bij ouderen

8% van de Overijsselaars is lid van een vereniging voor lokale geschiedenis of een oudheidkundig genootschap. In Nederland zijn met 5% minder mensen lid van een vereniging voor lokale geschiedenis of een oudheidkundig genootschap. In West-Overijssel zijn meer mensen lid dan in Twente. In het landelijk gebied is men vaker lid dan in het stedelijk gebied. Ouderen zijn veel vaker lid van een vereniging voor lokale geschiedenis of een oudheidkundig genootschap.

Waardering culturele identiteit stijgt licht

Overijsselaars waarderen hun culturele identiteit met een 7,5. Dit is geen noemenswaardig verschil met Nederland. Dit cijfer stijgt door de jaren heen licht, van een 7,3 in 2014 naar een 7,5 in 2019. Naarmate men ouder wordt, waardeert men de culturele identiteit hoger. Jongeren waarderen de culturele identiteit met een 7,2. 55 plussers met een 7,5.

Cultureel erfgoed vooral belangrijk voor 55+

72% vind het behoud van historisch bouwkundig erfgoed belangrijk. In Nederland wordt het behoud van historisch bouwkundig erfgoed met 64% minder belangrijk gevonden. Overijsselaars vinden ook het behoud van immaterieel erfgoed en historisch landschappelijk erfgoed belangrijker dan Nederlanders. Immaterieel erfgoed is 'levend erfgoed'. Het omvat bijvoorbeeld tradities en sociale gewoonten. Een kenmerk van immaterieel erfgoed is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie.

De waardering voor alle soorten erfgoed is sinds 2013 gedaald. Zowel in Overijssels als in Nederland. Oudere Overijsselaars (55-plussers) hechten meer waarde aan cultureel erfgoed.