Open Data

Gepubliceerd op 18 juni 2020

De provincie Overijssel beschikt over veel gegevens. Het merendeel van die gegevens is openbaar, en kan door iedereen worden opgevraagd. Om ze in te zien, of om ze zelf te gebruiken. De wet (Wet Openbaarheid van Bestuur, Wet Hergebruik Overheidsinformatie) bepaalt wat openbaar is en wat niet, zoals persoonsgegevens.

Wat is open data?

De provincie Overijssel stelt gegevens beschikbaar die iedereen mag gebruiken zonder dat deze zijn opgevraagd. Dit zijn open data: openbare gegevens die gratis en zonder beperkingen beschikbaar worden gesteld, in open en computer-leesbare standaarden. Dat doet niet alleen de provincie Overijssel, dat doen veel overheidsorganisaties. We volgen daarbij het nationale beleid en richtlijnen voor open data (Nationale Open Data Agenda).

Waarom open data?

De provincie Overijssel publiceert open data omdat:

  • het de transparantie van de provincie groter maakt: er is meer inzicht mogelijk in de feitelijke situatie en in de informatie waarop beslissingen worden gebaseerd;
  • het waarde toevoegt: onze gegevens zijn ook nuttig voor burgers en ondernemingen. Zowel voor het maken van eigen keuzes, als voor het ontwikkelen van nieuwe sociale of economische activiteiten.
  • het meer contact en interactie met de provincie mogelijk maakt. Burgers en bedrijven kunnen ook gegevens toevoegen, of aangeven waar gegevens mogelijk verbeterd kunnen worden.

De provincie stimuleert deze effecten graag, en biedt steeds meer gegevens als open data aan.

Open data van de provincie Overijssel gebruiken?

De provincie breidt het aanbod aan open data continu uit. De gegevens die de provincie nu beschikbaar stelt zijn te vinden onder: 'Aanbod open data'. Graag horen we welke gegevens ú interessant vindt, zodat de open data die we publiceren ook nuttig gebruikt worden. Heeft u belangstelling voor gegevens die de provincie heeft? Laat het ons weten door een mail te sturen aan: beleidsinformatie@overijssel.nl
Iedereen mag open data gebruiken, ook voor commerciële doelen. Alle gegevens (tenzij anders vermeld) hebben daarom een CC0-licentieIn de CC0-licentie staat: de persoon (hergebruiker) die deze licentie heeft gekoppeld aan de dataset, heeft de dataset toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan..
We horen graag hoe u van onze open data gebruik maakt, via de mail: beleidsinformatie@overijssel.nl. Goede voorbeelden helpen ons het aanbod uit te breiden.
Als u gebruik maakt van gegevens uit het geoportaal Overijssel, horen we ook graag van u hoe dat bevalt, via een enquête.


Aanbod open data:

Statistische open data

Financiële open data