Impact corona op vakantieplannen inwoners Overijssel

Gepubliceerd op 17 september 2020

In 2019 maakte de Nederlandse toerismesector nog een recordjaar door. In de eerste helft van 2020 lag de toevoegde waarde van een belangrijk deel van deze sector echter 45% lager dan een jaar eerder, berekende het CBS. Het aantal banen daalde, in mindere mate, ook. CBS berekende dit op basis van de bedrijfstakken luchtvaart, horeca, reisbureaus, en cultuur, recreatie en sport (samen 70% van de totale toerismesector). Zo daalde het aantal gasten in toeristische accommodaties in Overijssel tussen april en juli met 63% ten opzichte van vorig jaar.

Begin juli 2020 heeft KiesKompas een onderzoek uitgevoerd naar onder andere vakantieplannen, waarbij zowel Overijsselaars als mensen wonend in de rest van Nederland zijn bevraagd. Op basis van dit onderzoek kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de Overijsselse (en Nederlandse) toerismesector naar verwachting enigszins hersteld is, omdat veel Nederlanders vanwege corona de vakantie dichtbij huis hebben door gebracht.

Overijsselaars dichterbij huis gebleven

Van ruim de helft van de Overijsselaars zijn de vakantieplannen voor afgelopen zomer door de corona-uitbraak gewijzigd. Het merendeel van hen koos ervoor om niet meer naar het buitenland te reizen, zeker als het plan was om naar een bestemming buiten Europa te gaan (zie figuur 1). Een derde besloot de vakantieplannen volledig op te gegeven en thuis te blijven. Van de Overijsselaars die de vakantieplannen wijzigden is 3 op de 10 in Nederland op vakantie gegaan.

Van de Overijsselaars die afgelopen zomer niet op vakantie zijn gegaan geeft 28% aan thuis te blijven omdat ze zich te beperkt voelen om activiteiten te ondernemen op vakantie. Een kwart gaat liever buiten het hoogseizoen op vakantie en een vijfde is niet op vakantie gegaan omdat ze zich zorgen maken om met het coronavirus besmet te raken.

Ten slotte is gevraagd aan de Overijsselaars die in eigen land op vakantie gaan in welke provincie ze zouden verblijven. Overijssel is daarbij veruit de populairste bestemming (28%, zie figuur 2). Daarnaast hadden Overijsselaars een voorkeur voor de kust of naburige provincies. Van de Overijsselaars die in eigen provincie op vakantie zijn gegaan ging ongeveer de helft naar Salland en drie op de tien naar het Vechtdal. Onder Nederlanders die naar Overijssel gingen is Twente veruit het populairst.

Cultuur, sport en recreatie

Bijna de helft ontmoet minder mensen dan voor de corona-uitbraak, omdat ze niet naar de (sport)vereniging kunnen. Zo zegt ruim een derde dat minder bewegen of sporten dan voor de corona-uitbraak. Daarnaast mist ruim de helft van de Overijsselaars de activiteiten en uitjes die ze voor de corona-uitbraak wél deden. Zo werd een bezoek aan een restaurant en terras het meest gemist, gevolgd door een bezoek aan een concert, café of sportkantine, -vereniging of –evenement. Twee derde van de Overijsselse vrijwilligers geeft aan het vrijwilligerswerk (heel erg) gemist te hebben tijdens de corona-uitbraak. Veel Overijsselaars zijn bang om besmet te raken met het corona-virus bij een bezoek aan een cultuur-, sport of recreatiemogelijkheid. Hierbij wordt een bezoek aan een festival, concert, religieuze of spirituele bijeenkomst, theater of sportevenement het meest genoemd. Overijsselaars maken zich het minste zorgen bij een bezoek aan een natuurgebied, gevolgd door de bibliotheek, restaurant en dierentuin. Bijna een vijfde denkt in deze zomer vaker een natuurgebied te bezoeken dan dat ze vorige zomer deden.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat de provincie Overijssel kan betekenen voor de vrijetijdssector, kijk op www.overijssel.nl/corona.

Voor meer artikelen, rapporten en dasboards over corona kijk op www.kennishuboverijssel.nl/pages/thema_corona.