Filezwaarte in Overijssel met 47% gedaald in 2020

Gepubliceerd op 11 februari 2021

De filezwaarte is de lengte maal de duur van de files. Door de Corona-pandemie was in het grootste deel van 2020 (veel) minder verkeer op de weg. In 2020 is de filezwaarte op Rijkswegen in Overijssel in totaal met 47% afgenomen ten opzichte van 2019. De hoeveelheid files door verkeersdrukte en door verkeersongevallen nam in 2020 zelfs met 63% af in vergelijking met het jaar ervoor.

Lees het hele artikel in de KennisHub van Overijssel