Nevenfuncties medewerkers provincie Overijssel

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Overzicht van nevenfuncties van de medewerkers (schaal 14 en hoger) provincie Overijssel.

Algemeen Directeur

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Lid Regieraad Responsieve Overheid, 2018 - heden; Ministerie van BZK - onbezoldigd
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Openbaar Lyceum de Amersfoortse Berg - onbezoldigd
 • Coach en trainer voor overheidstrainees, New Public - bezoldigd
  Voorzitter Kopersvereniging Azure, Amersfoort - onbezoldigd

Directeur Strategie

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Penningmeester bestuur Stichting Sail Amsterdam - onbezoldigd
 • Lid bestuur Stichting Schilthuisfonds - onbezoldigd
 • Lid kernteam Expertise Netwerk Waterveiligheid - onbezoldigd

Hoofd eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie Signalis - Vacatiegeld per zitting / verder onbetaald
 • Penningmeester Stichting Vrienden van de Vuurvogel - onbetaald

Hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Lid adviesraad Van Ede en Partners - onbetaald
 • Lid bestuur Overijsselse Kastelenstichting - onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht Sportservice Zwolle - onbetaald

Hoofd eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 16

Nevenfuncties: geen

Hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Mineke Foundation (Ontwikkeling van economische zelfstandigheid van de bevolking rond Dabwe Town in Liberia) - sinds maart 2018
 • Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle - Beide functie zijn onbezoldigd

Hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van bestuur Stichting RAAP te Weesp voor onderzoek naar Archeologie - onbezoldigd
 • Voorzitter van Raad van Commissarissen voor het opgravingsbedrijf RAAP BV - onbezoldigd
 • Penningmeester van Stichting STANZ

Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 16

Nevenfuncties: geen

Adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid verantwoordingsorgaan ABP  - betaald  (met opgelegde beperkingen)
 • Lid (extern) Dagelijks Bestuur openbaar lichaam GGD Gelderland Zuid - onbetaald
 • Voorzitter vereniging ‘Door Vriendschap Verbonden’ - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Koninklijke Orkestvereniging Thomas a Kempis - onbetaald
 • Lid van de Raad van Inzicht van de Landstede groep - onbetaald
 • Directeur/bestuurder/adviseur van Fulfilment@work - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid werkveldadvies- commissie Chr. Hogeschool Windesheim - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid  Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Adjunct hoofd eenheid Programma- en Project Management

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid bij It Fryske Gea (provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân) - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Coördinator Jantje Beton Zwolle - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:  geen

Adjunct hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Griffier

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Vereniging van Griffiers - onbetaald

Manager Trendbureau Overijssel bij Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Bewoners033
 • Lid Society Committee van Netherlands Platform Complex Systems
 • Lid Programmaraad Atelier Overijssel (programmaraad is in oprichting)
 • Lid Stuurgroep Gelderland Academie

Concerncontroller

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Gedurende detachering is rol als secretaris van provinciaal CDA te Utrecht neergelegd.
 • Voorzitter auditcommissie landelijk CDA

Strateeg Eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen

Strateeg Eenheid Economie en Cultuur NEO

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:  geen

Strateeg eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam - vacatiegeld per vergadering (tot 1 januari 2020)

Strateeg eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Strateeg eenheid Bestuur- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 1 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 2 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Raadslid gemeenteraad Deventer - betaald

Programmaleider 3 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie: geen

 • Lid steunfractie CU te Kampen - onbetaald

Programmaleider 4 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Raad van Toezicht en Advies Stichting Platform Geothermie - onbetaald (wel onkostenvergoeding)

Programmaleider 5 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Assessor op de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij het Civil Society Lab - beperkte examenvergoeding