Droogte in Overijssel

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

droogte in Overijssel

De afgelopen zomers zijn erg droog geweest. Gevolg: lage grondwaterstand die maar langzaam herstelt. Die achterstand zorgt, samen met de minimale neerslag, al vroeg in het jaar voor een ernstig watertekort in gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is. In Overijssel geldt dit voor het overgrote deel van Twente.

De natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen voor onder andere blauwalg en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte.

Wees zuinig met water tijdens de droogte

Laat dat autowassen maar even zitten. En je tuin sproeien is ook niet elke avond nodig. We moeten in droge zomers heel zuinig omgaan met water. Niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater. De drinkwatervraag is in droge zomers tot 40% hoger dan normaal, zelfs tijdens de vakantieperiode. Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland. Gebruik het water dus alleen voor het hoognodige. Als we slim met water omgaan voorkomen we dat er strengere maatregelen moeten komen.

Ieder in zijn rol

In Overijssel spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond het onderwerp 'droogte'.

Waterschappen

Er zijn twee grote waterschappen in Overijssel. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

 1. Het Waterschap Vechtstromen beslaat onder andere delen van Salland en Twente.
  www.vechtstromen.nl
 2. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta beslaat delen van Salland en de Kop van Overijssel.
  www.wdodelta.nl

Vitens

Dit bedrijf zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners. Door het hoge verbruik in deze warme en droge tijden kan de waterdruk lager zijn. Op haar site heeft Vitens veel bespaartips voor consumenten.
www.vitens.nl/warmte

Provincie Overijssel

Als provincie gaan we over tal van beleidsterreinen die betrekking hebben op de leefomgeving in Overijssel. Bijvoorbeeld waterkwaliteit (zwemwater), bruggen en sluizen, wegen en natuur. Droogte raakt aan heel veel van deze onderwerpen waar we als provincie actief mee zijn. Natuurlijk hebben we ook nauw contact met de 25 gemeenten in Overijssel.

De veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om inwoners beter te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crises. In Overijssel hebben we twee veiligheidsregio’s.

 1. Veiligheidsregio IJsselland gaat over ongeveer de westelijke helft van Overijssel.
  www.vrijsselland.nl
 2. Veiligheidsregio Twente gaat over ongeveer de oostelijke helft van Overijssel.
  www.vrtwente.nl