Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert: het wordt warmer, natter, droger, en de zeespiegel stijgt. Hittegolven nemen toe, regen- en hagelbuien zijn heviger, het stormt vaker, en het is soms langere tijd erg droog. Het is dan ook een hele uitdaging om onze leefomgeving, economie en natuur gezond en aantrekkelijk te houden. Dat maakt in ieder geval nodig dat we ons watersysteem (rivieren en kanalen, stuwen, grondwater) aanpassen aan de klimaatverandering.

Aanpassing aan klimaatverandering

Hoe houden we voldoende, schoon en veilig water voor nu en later? Een klimaatbestendig en robuust watersysteem in 2050 vraagt nú om flinke stappen en de juiste keuzes daarvoor. Keuzes op het gebied van ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Dat kan alleen als we als provincie nauw samenwerken met alle partijen, zoals bedrijven, inwoners, boeren, scheepvaart, natuur- en wegbeheerders, en vele anderen. Zij zijn vaak de eigenaar van de grond en de watergangen.

Waar koersen we op?

  • Zuinig en zorgvuldig watergebruik. Dat vraagt om andere landbouwmethoden, afwegingen in type natuur, en hergebruik van water bij bedrijven. En niet in de laatste plaats om bewustwording bij gebruikers.
  • Het hele jaar door voldoende water. Daarvoor moeten we regenwater in natte periodes ‘vasthouden’ voor gebruik in drogere periodes. Dat kan bijvoorbeeld in grondwater.
  • Water en watersysteem als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving. De hoeveelheid en de kwaliteit van water en het watersysteem wordt maatgevend bij het bepalen van een plek voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn daar alleen nog functies toegestaan die in het gebied passen.

Ieder een eigen rol

In Overijssel spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond het onderwerp 'droogte'.

Verdringing: wie krijgt als eerste?

Als water schaars wordt, willen we water gebruiken voor de meest belangrijke doelen. De volgorde van belangrijkheid wordt weergegeven in de verdringingsreeks. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, bieden we duidelijkheid aan alle gebruikers. Kijk op de site van Rijkswaterstaat voor de verdringingsreeksVerwijst naar een andere website. Die beschrijft deze regels. 

Interessante links