Investeringsprogramma Gastvrij Overijssel

Gepubliceerd op 15 september 2022

Gastvrij Overijssel heeft in 2020 voor de tweede keer een integraal programma samengesteld voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Overijssel. Het programma is geschreven op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Bestemmingsmanagement: aandacht voor de verschuiving van ‘groei’ naar ‘balans’.
  • Ondernemers zijn kennis gedreven aan zet.
  • Landschap verbindt
  • De markt selectiever en beter bedienen.
  • Aantrekkelijke routes in Overijssel laten beleven.

Overijssel ligt daarbij niet ‘op een eiland’. Bij de invulling van het Programma Vrijetijdseconomie 2020 - 2023 is hier rekening mee gehouden. Samenwerking vindt plaats met ‘buurprovincies’ (Oost- Nederland), op landelijke schaal en met de Duitse buren. Marketing en de provinciegrens overschrijdende routenetwerken spelen hierbij een cruciale rol.

De uitgangspunten zijn in het programma verder uitgewerkt in de volgende programmalijnen:

  • Programmalijn I – Ondernemers kennis gedreven aan zet
  • Programmalijn II – Een verbindend landschap
  • Programmalijn III – De markt selectiever en beter bedienen
  • Programmalijn IV – Aantrekkelijke routes, die Overijssel laten beleven

Kijk voor het volledige uitvoeringsprogramma op de website van Gastvrij Overijssel.