Vrijetijdseconomie

Gepubliceerd op 6 april 2021

Een onweerstaanbaar Overijssel voor gasten, bezoekers en toeristen. Dat is waaraan de provincie bijdraagt. Steeds meer toeristen bezoeken Overijssel. De vrijetijdssector heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige economie met 47.000 banen (37.500 directe en 9.500 indirecte banen). De toeristische sector heeft ook een maatschappelijke meerwaarde. Ze verbindt namelijk natuur en landschap, erfgoed, kunst, cultuur, sport en landbouw met elkaar en ook steden en dorpen met natuurgebieden en landelijk gebied.

Voor een toekomstbestendig Overijssel is het van belang om richting te geven aan de groeiende belangstelling voor Overijssel als vakantiebestemming. Dat doen we samen met ondernemers, onderwijs en overheden. Hierbij gaan we bewust om met belangen en stemmen we onderling goede af. Er is een helder verhaal, sterke visie, doordachte strategie en we maken gebruik van data en kennis.

Contact

Eenheid Economie

E-mail: toerisme@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 75 00

Visit Oost

Alle informatie over toeristische mogelijkheden in Overijssel vind je bij Visit Oost.

Informatie over de verschillende toeristische trekpleisters vind je bij:

Gastvrij Overijssel

Gastvrij Overijssel is het netwerk waarin toeristische marktpartijen in Overijssel met elkaar samenwerken. Gastvrij Overijssel wil het toeristisch aanbod verbeteren door samen te werken in de vrijetijdssector. Zo wil ze ervoor zorgen dat meer toeristen naar Overijssel komen en daar meer geld besteden. Gastvrij Overijssel werkt hierbij nauw samen met de verschillende gemeenten en provincie Overijssel. Elke 4 jaar maakt ze een nieuw uitvoeringsplan. Participerende partijen voeren het plan uit.

Beleid

Het beleid van de provincie op het gebied van Vrijetijdseconomie vindt zijn basis in Gastvrij Overijssel. In januari 2020 stelde Gastvrij Overijssel het Uitvoeringsprogramma “Overijssel; een bewuste en gastvrije bestemming” op voor de periode 2020-2023. Hiervoor is een bedrag van € 4.945.000,- beschikbaar gesteld.

Investeringsprogramma

Nieuws vrijetijdseconomie

Evenementen

Overijssel bruist van de evenementen; van het Bevrijdingsfestival in Zwolle tot de Eerste Marathon op Natuurijs in Haaksbergen. Evenementen zetten Overijssel op de kaart. Daarom ondersteunt de provincie grote en kleinere cultuur- en sportevenementen.

Evenementenbeleid

Subsidie

Voor ondernemers met een innovatie ambitie in de toeristische- en recreatieve sector in Overijssel is er de vernieuwde subsidieregeling Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers deel 2 (TOTO-2). De regeling is voor ondernemers die vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden in de markt. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor deze innovatievoucher van € 7.500,-. Juist in deze coronacrisis willen wij met ondernemers vooruit kijken naar nieuwe mogelijkheden in de markt. Het vernieuwde innovatieprogramma valt onder de regie van Gastvrij Overijssel.

Feiten en cijfers

Er zijn veel cijfers beschikbaar over de vrijetijdssector in Overijssel. Het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en Marketing Oost werken vanuit de Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO nauw met elkaar samen. Om de effecten van alle inspanningen te meten is er de Regiomonitor. Deze geeft per regio inzicht in verschillende kengetallen. Provincie Overijssel zet zich in om meer data over de vrijetijdssector inzichtelijk te maken en te ontsluiten.

Kijk voor feiten en cijfers op www.kennisplatformoost.nl