Werkzaamheden rotonde N733/N732 kruispunt Oldenzaalsestraat – Oude Deventerweg – Landweerweg van start

Gepubliceerd op 10 augustus 2020

De werkzaamheden om de rotonde tussen de Oldenzaalsestraat – Oude Deventerweg – Landweerweg te realiseren zijn door aannemer Strukton gestart. De aannemer heeft het werk opgesplitst in 4 fasen, die plaatsvinden van 10 augustus tot begin november 2020.

  1. Fase 1 start op 10 augustus. Tijdens deze fase vinden er vooral graafwerkzaamheden plaats en renovatie en onderhoud aan duikers. Ook wordt er aan één zijde van de weg een nieuw betonnen fietspad aangelegd. Gedurende deze werkzaamheden wordt de maximum snelheid verlaagd naar 50 km/u. Fietsers fietsen tijdelijk aan één kant van de weg over een twee richtingen fietspad.
  2. In fase 2 (van 31 augustus tot 7 september) worden de bypasses aangelegd om de rotonde in een latere fase te kunnen bouwen. Ook worden de nieuwe aansluitingen op de oude weg gerealiseerd. Er gelden opnieuw snelheidsbeperkingen en er wordt één nacht doorgewerkt.
  3. In fase 3 (van 8 september tot eind oktober) wordt de rotonde gerealiseerd. Het verkeer maakt op dat moment gebruik van de bypasses.
  4. In fase 4 (van eind oktober tot begin november) gaat de aannemer de bypasses verwijderen. Het fietspad aan de andere zijde van de hoofdrijbaan wordt aangelegd. Ook tijdens deze werkzaamheden geldt er een snelheidsbeperking en een twee richtingen fietspad aan één kant van de weg. Zodra fase 4 is afgerond kan het verkeer gebruik kunnen maken van de fietspaden en de rotonde en wordt de snelheidsbeperking opgeheven.