Werken aan bruggen en sluizen in Overijssel

Gepubliceerd op 4 juni 2020

De provincie Overijssel werkt de komende periode aan verschillende bruggen en sluizen. Een overzicht van de werkzaamheden per brug of sluis.

Zwartewaterbrug

Van 2 juni tot begin juli 2020 voert aannemer SPIE werkzaamheden uit aan de Zwartewaterbrug in Hasselt.

We plaatsen een geluidsabsorberend scherm

Tijdens deze werkzaamheden vervangen we de bestaande geleiderail en barrier tussen de N331 en de Zwartewaterweg door een geleiderail voorzien van een geluidsabsorberend scherm. Met de plaatsing van dit geluidsabsorberend scherm beperkt de provincie de geluidsoverlast die in de omgeving van de Zwartewaterbrug wordt ervaren (conform uitspraak Raad van state).

Mogelijk verkeershinder tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden op de brug en vanaf het water uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden diverse verkeersmaatregelen toegepast. Om ruimte te maken op de brug versmallen we de rijstroken. Het verkeer kan hierdoor nog wel gebruik maken van de brug, maar zal wel langzamer moeten rijden.

Voor aanvang van de werkzaamheden brengen we het wegverkeer op de hoogte van de mogelijke verkeershinder door aankondigingsborden.

Op 8, 29 en 30 juni 2020 is de beweegbare brug gestremd voor scheepvaartverkeer

Op maandag 8 juni 2020 is de beweegbare brug kortstondig (maximaal 2 uur aaneengesloten) gestremd. Op maandag 29 juni 2020 en dinsdag 30 juni 2020 is de beweegbare brug de hele dag gestremd. Tijdens deze stremmingen kan scheepvaartverkeer met een maximale doorvaarthoogte van 5,4 m +NAP gebruik maken van de vaste overspanning (boogbrug).

Ander scheepvaartverkeer kan gebruik maken van de omvaarroute via het Zwolle-IJsselkanaal, IJssel, Ketelmeer en Ramsdiep.