N733 Oldenzaalsestraat – N732 Lossersestraat

Gepubliceerd op 13 augustus 2020

Het project in het kort

Om de doorstroming en verkeersafwikkeling te verbeteren, wil de provincie de N733 tussen Enschede en Oldenzaal (Oldenzaalsestraat) op een aantal punten aanpassen. Het gaat daarbij om de volgende kruispunten:

 • aansluitingen op de N733 – Oude Deventerweg / Landweerweg
 • het kruispunt op de aansluiting N733 (Oldenzaalsestraat) – N732 (Lossersestraat) en de Noord Esmarkerrondweg.

Naar de interactieve kaart

N733

Contact

Eenheid Wegen en Kanalen

E-mail algemeen: N733@overijssel.nl

Projectondersteuner: M. Roelofsen
E-mail: m.roelofsen@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 76 02

Kaart nieuwe kruispunt N733/N732

Lees meer over het plan in hoofdlijnen op ons archiefweb.

Kaart nieuwe rotonde N733

Lees meer over het project in hoofdlijnen op ons archiefweb.

Faseplan: wegafsluitingen per weeknummer N733/N732

De volgende wegen worden (tijdelijk) afgesloten:

 • Lossersestraat (tussen Oldenzaalsestraat en Lonneker Molenweg): 13 juli t/m 16 augustus (29 tot en met 33)
 • Oldenzaalstraat (tussen Stockhorstlaan en Dorpsstraat): 1 augustus t/m 16 augustus (week 32 en 33)
 • Noord Esmarkerrondweg (tussen Stockhorstlaan en Lossersestraat): 8 juni t/m 16 augustus (week 24 tot en met 34)

Bekijk de wegafsluitingen ook op onderstaande kaart.

Faseplan: wegafsluitingen per weeknummer N733

Voor de aanleg van een rotonde op de Oude Deventerweg – Landweerweg, is er gekozen voor een bypass. Een bypass is een tijdelijke weg. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer op de provinciale weg niet te worden omgeleid. In oktober zal de aansluiting van de rotonde op de nieuwe weg wel worden afgesloten. Dit vindt plaats in de avond en nacht, zodat de overlast wordt beperkt.

De volgende wegen worden gedeeltelijk afgesloten:

 • Oude Deventerweg (tussen Oldenzaalsestraat en Bergweg): 31 augustus t/m 4 september (week 31 tot en met 36)
 • Landweerweg (tussen Oldenzaalsestraat en Vegerweg/Linderesweg): 31 augustus t/m 4 september (week 31 tot en met 36)

Verder vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Renovatie en onderhoud duikers, aanleg betonnen fietspad aan één zijde van de hoofdrijbaan: 10 tot 31 augustus
 • Aanleg bypasses en realisatie nieuwe aansluitingen op oude weg (31 augustus tot 7 september)
 • Realisatie van de rotonde (7 september tot eind oktober)
 • Verwijderen van de bypasses, aanleggen betonnen fietspad aan de andere zijde van de hoofdrijbaan (eind oktober tot begin november)

Bekijk het nieuwsbericht voor meer informatie over deze werkzaamheden