N346

Gepubliceerd op 20 november 2020

Project N346: van ongelijkvloerse – naar een gelijkvloerse aansluiting

Het ‘Pact van Twickel’ is een overeenkomst tussen de provincie Overijssel, de gemeenten Hof van Twente, Hengelo en Borne, de Regio Twente het waterschap Regge en Dinkel en Stichting Twickel. Deze samenwerking heeft als doel om het landschappelijk- en cultureel erfgoed van Landgoed Twickel zo goed mogelijk in stand te kunnen houden.

Gezamenlijk is er al een groot aantal projecten uitgevoerd.

Waaronder:

  • Een betere inpassing van de N346 in het landschap
  • Het aanpassen van de groenstructuur langs de N346
  • Het realiseren van een brug tussen de kern van Delden en Deldeneresch
  • Het wijzigen van de aansluiting op de N741 vanuit Delden door de aanleg van een rotonde in de Molenstraat
  • Het versterken van de recreatieve verbinding tussen Delden en Deldeneresch door de aangepaste inrichting van het viaduct Europalaan
  • Het uitvoeren van het groot onderhoud en de aanleg van geluid reducerend asfalt in combinatie met deze werkzaamheden (grotendeels uitgevoerd)

Eén opgave te gaan: verwijderen Noordelijke verbindingsboog N346

Door deze activiteiten versterken we het landschap en de cultuur die hoort bij Twickel en maken we de omgeving robuust voor de toekomst. Er is echter nog één belangrijke opgave te gaan: het herstel van buurtschap Deldeneresch door het verwijderen van de noordelijke verbindingsboog. Hierdoor wordt Deldeneresch weer meer bij de stad betrokken. Dit betekent echter wel dat er een alternatief moet komen om het verkeer op deze weg toch door te kunnen laten stromen. Dit wordt opgelost door van een ongelijkvloers- naar een gelijkvloers kruispunt te gaan bij de zuidelijke verbindingsboog, mét verkeerslichten. Door te kiezen voor deze variant, is er minder ‘barrièrewerking’ en wordt er bij gedragen aan het herstel van het cultuurhistorisch landschap rond Delden.

Planuitwerking ter inzage

De ‘Planuitwerking uitvoering gelijkvloerse aansluiting N346 met VRI-kruispunt’ kunt u vanaf dinsdag 17 november tot en met donderdag 29 december digitaal opvragen via: N346N741Twickel@overijssel.nl. Nadat we uw mail ontvangen hebben, sturen wij u het plan in pdf toe. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, en desgewenst zullen wij deze verwijderen.

Op dit e-mailadres (N346N741Twickel@overijssel.nl) ontvangen wij ook graag uw eventuele vragen, opmerkingen en suggesties. Mocht u niet digitaal kunnen of willen reageren dan kunt u ook schriftelijk reageren via het volgende adres: Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van "Reactie Planuitwerking N346-N741".