Verduurzamen lichtmasten provinciale wegen

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

De provincie Overijssel heeft circa 5.500 lichtmasten langs provinciale wegen staan. Deze lichtmasten verbruiken stroom, óók op momenten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de wegen. Daarnaast hebben veel nachtdieren last van het licht, waardoor zij zich niet goed kunnen oriënteren.

Verbeteringen

De komende tijd worden er verbeteringen doorgevoerd aan de verlichting langs provinciale wegen. Onlangs zijn al veel van de bestaande lichtmasten omgebouwd naar LED verlichting. Dit gaat ook nog op andere plaatsen in de provincie gebeuren. Daarnaast wordt binnenkort circa 10% van de lichtmasten verwijderd. Dit gebeurt uiteraard alleen op plaatsen waar de verkeersveiligheid dit toelaat. De vrijgekomen masten worden later op andere plaatsen hergebruikt. Bijvoorbeeld bij toekomstige wegreconstructies.Op de kaart zijn de te verwijderen lichtmasten weergegeven.

Compensatie

Op een aantal wegen zijn de weggehaalde lichtmasten gecompenseerd. Op die wegen zijn glasbollen geplaatst. Glasbollen weerkaatsen het licht van voertuigen, zodat het verloop van de weg goed te zien is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in oktober. Dit wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken, maar er wordt geprobeerd dit tot een minimum te beperken.

Aanpassingen N765

De volgende aanpassingen worden gedaan:

  • Aan de N765 (Kampen – IJsselmuiden) worden in totaal 36 lichtmasten verwijderd. Hier worden 20 nieuwe lichtmasten voor teruggeplaatst. De nieuwe lichtmasten worden geplaatst bij bijvoorbeeld kruisingen en bushaltes.
  • Op bepaalde plekken worden glasbollen geplaatst in het midden van de weg. Deze glasbollen reflecteren licht en geven het verloop van de weg aan. Ook op het fietspad worden markeringen aangebracht die het verloop van de weg aangeven. Deze markeringen worden zichtbaar door fietsverlichting.
  • Vanaf kruising Grafhorsterweg (N760) / Frieseweg (N765) tot aan kruising Seveningseweg worden 16 lichtmasten verwijderd en vervangen voor 6 nieuwe lichtmasten. De nieuwe lichtmasten zorgen voor minimaal evenveel verlichting als de oude lichtmasten. De lichtmasten staan ter hoogte van de bushalte, de brug Ganzediepsluis en de kruising Seveningseweg.

De eindsituatie

Vanuit de omgeving zijn vragen gesteld en zorgen geuit over het aanpassen van de verlichting. Voor deze zorgen hebben wij begrip. De situatie aan de N765 moet echter nog verder aangepast worden naar de eindsituatie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de N765 eind november 2020 grotendeels gereed.

Zichtbaarheid

Voor fietsers en voetgangers is het altijd belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Voor uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Zorg voor goede verlichting op de fiets die voldoet aan de gestelde eisen. Ga daarnaast voor opvallende kleding of draag een reflecterend hesje en/of lichtgevende armband. Loopt u met uw hond? Zorg er dan ook voor dat hij/zij zichtbaar is, door gebruik van een lichtgevende halsband of riem.

Overlast tunnel

De omgeving heeft aangegeven dat er bij het tunneltje aan de Seveningseweg regelmatig overlast wordt ervaren. Het tunneltje aan de Seveningseweg is in eigendom van de gemeente Kampen. Overlast kunt u melden bij de gemeente Kampen. Voor handhaving van de openbare orde kunt u contact opnemen met de politie.


Vragen?

U kunt contact opnemen met:

Puck van Liere

Expert Verkeerskunde en Verkeerstechniek

telefoon: 038 499 70 66

mail: AJP.v.Liere@overijssel.nl