Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 25 februari 2020

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

De boordvoorzieningen (oeverbescherming) langs Kanaal Almelo-De Haandrik voldoen niet overal meer. De provincie pakt diverse trajecten aan om de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving te garanderen. Uitgangspunt voor de werkzaamheden: het vervangen van damwanden op die plekken waar dat nodig is. Dit kan betekenen dat aan de ene zijde van het kanaal wél werkzaamheden worden uitgevoerd en aan de andere kant niet. Omdat de staat van de damwanden lokaal verschilt.

Contact

Elja Beld - omgevingsmanager voor het project boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

Telefoon: 06 30 44 81 09
E-mail: e.beld@overijssel.nl

Werkzaamheden 2019 en 2020

In 2019 zijn drie trajecten aangepakt: in Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop. Het herstel van de damwanden van Kanaal Almelo – De Haandrik in Vriezenveen en Daarlerveen is klaar. Ook in Vroomshoop zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond. Aan de noordzijde van het traject moeten echter nog kabels en leidingen worden verlegd. Vervolgens komen ook daar nieuwe damwanden.

Damwand Vroomshoop

Het is nog niet bekend wanneer de activiteiten aan dit laatste stuk gaan starten. Omdat de provincie niet zelf de kabels kan verleggen. Daarvoor zijn netbeheerders zoals KPN, Ziggo en Cogas verantwoordelijk. De provincie heeft geen invloed op de planning van deze werkzaamheden. De barrier blijft staan totdat het werk erop zit. Deze zorgt ervoor dat het verkeer zo ver mogelijk van de damwand blijft. Het voorkomt te veel belasting op de damwand.

Vanaf half februari starten de werkzaamheden aan de damwanden in Hardenberg en Loozen. De exacte locaties van deze werkzaamheden staan op onderstaande kaarten aangegeven:

damwanden loozen

damwanden hardenberg

Na-opname woningen langs het kanaal

uitleg damwanden

Het werk aan de damwanden kan schade aan woningen en panden hebben veroorzaakt. Vóór de start van de werkzaamheden heeft het bedrijf Vermeer Expertise BV een vooropname uitgevoerd van de woningen.

Na afronding van werkzaamheden volgt een na-opname. Met deze na-opname komt de situatie ná de plaatsing van de damwanden vast te liggen. Zo valt goed na te gaan of er in die periode schade is ontstaan.

Alle bewoners hebben informatie ontvangen met een uitleg over hoe dit traject gaat verlopen er wat er met de uitslag gaat gebeuren.

De na-opnames starten begin maart aan de zuidkant van het traject in Daarlerveen. Vervolgens wordt in noordelijke richting verder gewerkt.

Wilt u meer informatie over het onderzoek wat wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie naar schades aan woningen in dit gebied, dan kunt u hier meer informatie lezen.

Actueel

Er zijn helaas geen resultaten.