kanaal

Aanpak schades langs kanaal Almelo–De Haandrik

Gepubliceerd op 6 juli 2020

Vooraf

Tussen 2011 en 2017 heeft provincie Overijssel werkzaamheden uitgevoerd aan Kanaal Almelo de Haandrik. Om het kanaal geschikt te maken voor de zwaardere scheepvaart. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de damwanden. Sinds 2018 ontvangt provincie Overijssel schademeldingen van bewoners en ondernemers. De huizen en panden langs het kanaal hebben scheuren in de muren, verzakken of hebben wateroverlast. Veel bewoners zijn bezorgd en ongerust.

Contact

Het inlooppunt aan de Schoolstraat 14 in Vroomshoop is alleen op afspraak geopend. De zaakbegeleiders zijn goed bereikbaar via telefoon of mail.

Heeft u een vraag, maar (nog) geen zaakbegeleider?

Mail dan naar schade.adh@overijssel.nl of neem contact op met de omgevingsmanager Simone van Rooij: 06 10 79 58 43

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van provincie Overijssel: 06 10 41 99 01

Aanpak schade

De politieke partijen van provincie Overijssel, Provinciale Staten, hebben hierover op 1 juli het volgende besloten:

Overijssel is door 359 woning- en pandeigenaren aansprakelijk gesteld voor de schade. Uit het onderzoek blijkt dat die schuld voor een deel terecht is. Deze schade wordt volledig vergoed.

De provincie gaat ook hulp bieden bij schades die niet  door de werkzaamheden aan het kanaal zijn veroorzaakt. Omdat de politieke partijen het niet eens waren met de voorgestelde regeling, moet een nieuwe regeling worden gemaakt. Deze wordt in oktober opnieuw door de politieke partijen besproken.

Daarnaast wil de provincie in samenwerking met de inwoners, de gemeenten en het waterschap aan de slag om het gebied weer veilig en goed bewoonbaar te maken.

Maatwerk

De omvang en de ernst van de schades verschilt per woning. Ook de oplossing verschilt per schademelding. Dit is maatwerk. De zaakbegeleiders nemen hierover contact op met de schademelders.

Veilig

De provincie en de gemeenten blijven zich inzetten om iedereen een veilig huis te geven. Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard het inwoners heeft getroffen. We hebben de bewoners zo goed als mogelijk bijgestaan en geholpen met oplossingen. Dit blijven wij ook doen."

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal, dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Ook kunt u een mail sturen aan schade.adh@overijssel.nl.