Bedieningstijden sluizen en bruggen kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 15 september 2020

Vaarseizoen Overijssel geopend

Vanaf 18 mei is het vaarseizoen in Overijssel geopend.

Houd rekening met de volgende maatregelen op het water:

  1. Meer niet naast elkaar af en volg de aanwijzingen van de brugwachter/sluiswachter op
  2. Houd rekening met langere wachttijden bij bruggen en sluizen
  3. Houd ten minste 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken

Bedieningstijden sluizen en bruggen

De provincie Overijssel beheert 162 kilometer aan provinciaal water. 32 kilometer betreft het kanaal Almelo–De Haandrik in Twente en de rest bevindt zich in Noord-West Overijssel.

Bediening bruggen en sluizen

Sluis Aadorp is het coördinatiecentrum. U dient zich bij deze sluis aan te melden wanneer u het kanaal wilt opvaren. Beroepsvaart dient zich te melden voor de registratie in IVSNext, het meld- en volgsysteem voor de beroepsvaart. Komt u uit de richting Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis. Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur te bedienen. De bedieningstijden zijn:

  • 1 maart tot 1 mei en 1 oktober tot 1 november - Zaterdag van 06.00 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 12.00 en 12.30 tot 19.00 uur.
  • 1 mei tot 1 oktober - Zaterdag van 06.00 tot 12.00 en 12.30 tot 18.00 uur. Maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 12.00 en 12.30 tot 19.00 uur. Zondag van 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur.
  • 1 november tot 1 maart - Zaterdag van 07.00 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 12.00 en 12.30 tot 18.00 uur.
  • Geen bediening - op 1e en 2e Kerstdag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag en op zondag van 1 oktober tot 1 mei.

Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het schutproces. De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

Let op! DUBBEL ROOD SLUIS AADORP. Als u tijdens bedieningstijden bij sluis Aadorp aan komt kan het zijn dat de lampen op dubbel rood staan. De sluis wordt dan zo spoedig mogelijk voor u klaargemaakt als u zich heeft aangemeld. Dat de lichten op dubbel rood staan komt doordat de sluis op dat moment aan het spuien is (ofwel water aan het inlaten is om de waterstand op het kanaal op peil te houden).

Bediening bruggen Almelo

De havenmeesters van de gemeente Almelo verzorgen de bediening van de bruggen in Almelo. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0546 456 133.

Inspectie Scheepvaart

De inspectie scheepvaart is actief op het water. Zij controleert en handhaaft de naleving van wet- en regelgeving. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld controle op vaarsnelheid, controles op ligduur bij 2 x 24uur ligplaatsen, vaarbewijscontroles, controle op vergunningen/ontheffingen, of de vaarweggebruiker de juiste middelen en documenten aan boord heeft, etc. Dit doen zij bij de recreatievaart maar ook bij de beroepsvaart. De inspectie scheepvaart werkt nauw samen met de Politie en andere handhaving organisaties.

Vaarsnelheid

Op alle vaarwegen van de provincie Overijssel geldt een maximum vaarsnelheid van 6km per uur of 9km per uur. Let altijd goed op uw eigen golfslag, wordt de boeg- of hekgolf te hoog ondanks dat u de juiste snelheid vaart, verminder dan alsnog uw vaarsnelheid. Op de vaarsnelheid en golfslag wordt toegezien door de inspectie scheepvaart.

2 x 24uurs ligplaatsen

Langs het kanaal heeft de provincie een aantal ligplaatsen gemaakt waar u maximaal 2x24 uur mag liggen met uw vaartuig. Na deze 2 dagen moet u de ligplaats voor tenminste 36 uur verlaten of, indien mogelijk, ten minste 1000 meter opschuiven. Bevestig uw vaartuig goed vast aan de afmeerpalen of gebruik een grondpen, afmeren aan borden en bomen is niet toegestaan.

Beroepsvaart

Op het kanaal Almelo–De Haandrik geldt voor de beroepsvaart een snelheid van 9km/uur als het schip leeg is en 6km/uur als het schip geladen is. Hier wordt actief op gecontroleerd door de Inspectie Scheepvaart.

De maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo – De Haandrik zijn vastgesteld op:

Lengte: 55 meter met dien verstande dat schepen langer dan 39 meter voorzien moeten zijn van actieve kopbesturing;
Breedte: 6,60 meter;
Diepgang: 2,50 meter;

Bij een bijzonder transport is een duwboot achter verplicht en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing is een sleepboot voor verplicht indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de totale maximumlengte en –breedte van het transport niet meer mogen bedragen dan 67 meter respectievelijk 8,40 meter.

Ontheffingsplichtig

Het is op het Kanaal Almelo – De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal verboden:

a: zonder ontheffing te varen met een vaartuig waarvan de lengte of de breedte in combinatie met de diepgang groter is dan:

Bij een breedte van

Maximale diepgang

Maximale lengte

Lengte, breedte en diepgang

6,60m

2,60m

67m

6,80m

2,55m

67m

7,00m

2,50m

67m

7,20m

2,45m

67m

7,40m

2,40m

67m

en waarvan de maximale hoogte bij een waterstand van 9,10 +NAP meer bedraagt dan 6,25 m.

b. dat bij bijzonder transport, een duwboot achter verplicht is en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing een sleepboot voor verplicht is, indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de diepgang niet meer mag bedragen dan 1,80m, de totale lengte van het transport niet meer mag bedragen dan 67 meter en de maximumbreedte niet meer mag bedragen dan:

  • tot KMR 6,000 (tot en met de zwaaikom bij Vriezenveen) een maximale breedte van 8,40 m;
  • tot KMR 25,000 (tot en met de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 8,00 m;
  • vanaf KMR 25,000 (voorbij de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 7,60 m.

c. dat geladen schepen met een afmeting langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter het kanaal in de vaarweggedeeltes tussen kmr 3,000–7,100; kmr 8,600–16,200 en kmr 21,800–32,600 niet tegelijk met andere vaartuigen in tegengestelde richting mogen bevaren en/of andere schepen voorbij mogen lopen, gelet op artikel 6.07, eerste lid en artikel 6.11, onder c van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit wordt op de desbetreffende locaties aangegeven met de verkeersborden A4 en E11 als vermeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, waarbij op een onderbord is aangegeven: ‘geladen schepen langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter’;

Aanvraag bijzonder transport : www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet/bijzonder-transport-over-water/index.aspx

Vaarkaart

Bekijk ook

Contact kanaal Almelo – de Haandrik

Telefoon: 038 499 70 40 (tijdens bedientijden)
E-mail: sluisaadorp@overijssel.nl
Marifoon-kanaal 22.

Aanvangstijd sluis

Om te schutten moet u 15 minuten vóór sluitingstijd bij de sluis aanwezig zijn, anders kunt u niet deelnemen aan het schutproces. De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort

Coördinatiecentrum

Sluis Aadorp

Vaarkaart

Ga ook naar