Herstel kademuur in Ossenzijl

Gepubliceerd op 26 juni 2020

Nader onderzoek kademuur Ossenzijl

Op dit moment hebben we tijdelijke maatregelen getroffen bij de kademuur in Ossenzijl ter hoogte van Schoolstraat 1 en 2.

Op 28 mei 2020 is de provincie gestart met een nader onderzoek naar de mogelijkheden om de kademuur in Ossenzijl definitief te herstellen.

Medio juni is naar verwachting het rapport van het adviesbureau gereed en hopen we meer inzicht te hebben over het veilig uitvoeren van de definitieve herstelwerkzaamheden.

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl

In verband met het herstelproject van de kademuur in Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig.

Schoonmaken kademuur Ossenzijl

De provincie heeft besloten om de kademuren van de kolk in Ossenzijl schoon te maken. Met uitzondering van het gedeelte waar de tijdelijke damwand voor staat. Het gaat om een lengte van in totaal circa 250 meter.

Op korte termijn wordt een proefvak gemaakt die wordt behandeld met een biologisch afbreekbaar schoonmaakschuim (anti-algmiddel).

Het resultaat hiervan wordt medio juni beoordeeld. Dan bekijken we of hiermee rest van de kade ook kan worden behandeld. We streven ernaar om deze schoonmaakactie in juli af te ronden.


Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 71 35