Varen in Overijssel

Gepubliceerd op 19 november 2020

Zonsopkomst met mist op het water
Zonsopkomst op het water

Contact scheepvaart

Noord-West Overijssel

Telefoon: 038 499 71 00

Kanaal Almelo-De Haandrik

Telefoon: 038 499 70 40

Berichten aan de scheepvaart (BAS)

Bedieningstijden van sluizen en bruggen

Vaarinformatie

Alle informatie over een veilige vaart: waar mag je snelvaren, hoe doe je dit veilig en hoe passeer je een burg/sluis?

www.varendoejesamen.nl

Bezwaar, melding, klacht of schade?

Wilt u een bezwaar indienen, een melding maken, heeft u een klacht of schade gevaren? Geef het aan ons door!

Bijzonder transport: ontheffing

Of een ontheffing voor een bijzonder transport? Lees meer over de ontheffingsregeling Bijzonder transport provinciale vaarweg.