Port of Logistics Overijssel

Gepubliceerd op 19 februari 2020

De Port of Logistics Overijssel (POLO) organiseert een netwerk binnen de logistieke sector in Overijssel. Dit netwerk onderzoekt mogelijkheden, deelt kennis, ervaringen en draagt bij aan initiatieven. Het voert daarbij het beleid van de provincie Overijssel uit. U kunt zich bij dit netwerk aansluiten.

Wie zit er in de POLO?

De Port of Logistics Overijssel (POLO) bestaat uit het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties. POLO onderzoekt waar de mogelijkheden liggen op de volgende terreinen:

  • Ruimte en bereikbaarheid
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vernieuwing en innovatie
  • Profilering en Acquisitie

Overijssel neemt samen met de regio’s Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), deel aan het landelijk programma Beter Benutten Goederenvervoer.

Goederenvervoer over water

Een belangrijk punt is meer gebruik maken van goederenvervoer over water. Vervoer over water is duurzamer, zorgt voor minder drukte op de wegen en is daardoor veiliger.

Wat is het provinciale beleid en wie voert dat uit?

Het provinciale beleid voor goederenvervoer en logistiek staat in de  Omgevingsvisie en in het Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek (pdf, 9,1 MB) beschreven. Port of Logistics Overijssel (POLO) zorgt voor de uitvoering van dat beleid. Het te maken plan over wat en hoe (programma) geldt voor meerdere jaren. In juli 2017 zijn de uitgangspunten opgesteld. In november 2017 is het meerjarenprogramma (pdf, 1 MB) vastgesteld.


Contact

Programmamanager
Janneke Gramberg
E-mailadres: j.gramberg@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 55 23 85 17

Projectondersteuner
Femke Smit
E-mailadres: f.smit@overijssel.nl
Telefoonnummer 06 10 76 85 19

Communicatieadviseur
Gerdien Docter
E-mailadres: g.docter@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 10 73 73 37

Advies nodig?

Overzicht van onafhankelijke adviseurs voor bedrijven en instellingen met logistieke uitdagingen. Logistiek makelaars per regio:

Regio Zwolle-Kampen

Regio Twente