Gladheidsbestrijding in Overijssel

Gepubliceerd op 8 juni 2020

Gladde wegen en de bestrijding daarvan

De provincie Overijssel probeert de provinciale wegen onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Soms is het niet mogelijk om gladheid te voorkomen. In dat geval worden de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperkt. De provincie wil voor iedereen een optimale bereikbaarheid onder veilige omstandigheden.

Fietser heeft het koud in de sneeuw

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 (tijdens kantooruren)
E-mail: WK@overijssel.nl

Gladheidsmeldsysteem

meldsysteem aan een weg

De provincie heeft een eigen gladheidsmeldsysteem. Op 16 plaatsen in de provincie zijn meetstations geplaatst (weerhutten). Via sensoren in het wegdek wordt de temperatuur gemeten. Naast de wegdektemperaturen worden ook de temperatuur van de lucht, luchtvochtigheid, geleidbaarheid, aanwezige restzout, dauwpunt en neerslag gemeten. Met deze gegevens, en met de gegevens van het weerbureau, kan de provincie beslissen of er wel of niet wordt gestrooid.

Wegenzout

tractor zout aan het scheppen

De provincie beschikt over 3 grote steunpunten met een opslagcapaciteit van ca. 2.000 ton zout. Naast deze zoutopslagen beschikt de provincie nog over een strategische voorraad van 4.400 ton. Dit ligt in een opslagloods aan de IJssel bij Zwolle.

Het weer....

meteoroloog wijst naar een scherm met weerfoto's

Het weerbureau heeft een ondersteunende rol. Zij leveren actuele neerslagbeelden, satellietbeelden en weerkaarten. Ook maken zij met de meetgegevens van alle meetstations een verwachtingsmodel van 3 tot 6 uur vooruit. De meteoroloog is 24 uur per dag bereikbaar voor specifieke ondersteuning en advies.

Bruggen en viaducten

ijs op een brug (glad)

Bruggen en viaducten worden sneller glad doordat ze sneller afkoelen en er condens op het wegdek ontstaat. Voor weggebruikers is dit erg gevaarlijk bij de eerste temperaturen onder nul. De stalen brug bij Kampen (Molenbrug over de IJssel) heeft een eigen sproei-installatie voor het brugdek. Bij een temperatuur van +0,2 graden gaat deze sproei-installatie werken.

Duurzaam strooien

Overijssel:

  • strooit preventief met natzout (met minder zout hetzelfde resultaat)
  • voert zout per schip aan (150 trailers vol, minder belastend voor milieu)
  • koopt strooiers die zo mogelijk uit duurzame materialen bestaan
  • vangt spoelwater op voor hergebruik
  • programmeert complexe routes via GPS (minder zoutverbruik)
  • stemt routes slimmer af met andere wegbeheerders