Werkzaamheden Hoogewegbrug in Ossenzijl

Gepubliceerd op 28 oktober 2021

De provincie Overijssel voert werkzaamheden uit aan de Hoogewegbrug over het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. De werkzaamheden worden zowel op de brug als vanaf het water uitgevoerd. Op 4, 5 en 30 november is de brug gestremd voor wegverkeer. Het scheepvaartverkeer dat niet onder een gesloten brug door kan varen dient van 3 november t/m 12 december om te varen via de Kalenbergergracht.

Omleidingsroute wegverkeer

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie en het vervangen van afsluitboomkasten, kabels en leidingen. Ook zijn er verf- en snoeiwerkzaamheden. Het wegverkeer kan dan gebruik blijven maken van de brug tijdens de werkzaamheden tussen 11 oktober en 17 december. Gedurende drie dagen is de brug echter gestremd voor het verkeer:

  • Donderdag 4 november 2021 van 07.00 tot 18.00 uur
  • Vrijdag 5 november 2021 van 07.00 tot 18.00 uur
  • Dinsdag 30 november 2021 van 06.00 tot 18.00 uur

Tijdens deze stremmingen wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de Hoogeweg, Meentheweg, Horstweg, Koningin Julianaweg en Ossenzijlerweg. Voor fietsers geldt een omleidingsroute via de Hoogeweg, het fietspad naar Meenthebrug, Lakeweg, Akkerweg, IJsselhammerweg en Breeweersepad.

Ook wordt de brug zo nu en dan getest. Hierbij wordt de brug geopend en gesloten, net als bij een normale brugbediening.

Stremming scheepvaartverkeer

De Hoogewegbrug is van 3 november 2021 tot en met 12 december 2021 gestremd voor de scheepvaart, met uitzondering van het scheepvaartverkeer dat onder een gesloten brug door kan varen (doorvaarthoogte ongeveer 1 meter). Omvaren kan via de Kalenbergergracht.

Hinder voor de omgeving

Tijdens de werkzaamheden is er minimale hinder voor de omgeving. Er is wel beperkte geluidshinder door het boren of slijpen. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur, met indien nodig een uitloop op zaterdag. Op de zondag wordt niet gewerkt.