Werken aan bruggen en sluizen in Overijssel

Gepubliceerd op 22 april 2021

Meerdere bruggen en sluizen (kunstwerken) in de provincie Overijssel gaan we de komende tijd herstellen en moderniseren. De maatregelen zorgen ervoor dat de bruggen en sluizen weer 25 jaar veilig zijn. De maatregelen zijn divers: van het aanpassen en vervangen van elektrische en werktuigbouwkundige installaties tot het civieltechnisch versterken of vervangen van kunstwerken. Aannemer SPIE biedt met haar deskundigheid de beste oplossingen om de kunstwerken toekomstbestendig te maken. In de periode van juni 2020 t/m medio 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De bruggen en sluizen die we in deze periode gaan aanpakken:

  • 332-011, Ramelerbrug (val)
  • 332-060, Dorperdijkviaduct
  • 347-070, Zuiderveldviaduct
  • V77-330, Coevordersluis
  • V77-340, Coevordersluisophaalbrug

Waar liggen deze kunstwerken? Die vind je terug op deze kaart.

Vragen?

Heeft u vragen over werkzaamheden aan bruggen of sluizen? Neem contact op met SPIE.

Bas Hoorn

Telefoon: 06 46 90 97 84

Rick Makkinga

Telefoon: 06 12 98 66 32

Ramelerbrug

In januari en maart/april 2021 voeren wij werkzaamheden uit aan de Ramelerbrug in Heeten. De brug is onderdeel van een fietsroute.

Werkzaamheden

In januari vervangen wij in 3 weken tijd het beweegbare deel van de brug (het val) door een vast dek. In maart/april leggen wij een nieuwe slijtlaag op dit vaste dek en schuren en verven (conserveren) we het bovenste deel van de brug. Daarnaast worden er kleine reparaties uitgevoerd aan het beton.

Omgevingshinder

Tijdens de werkzaamheden is de hinder beperkt tot geluidshinder door schuren en beitelen. Ook wordt er enkele dagen een hijskraan ingezet voor het verwijderen het oude brugdek en het aanbrengen van het nieuwe brugdek. Daarnaast wordt er overdag gebruikgemaakt van een aggregaat en plaatsen wij  een tijdelijke lichtmast om de fietsomleiding te verlichten.

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Wegverkeer

Het wegverkeer wordt niet gehinderd. De adressen Heetenseweg 7, 9, 9a en 9b te Heeten zijn gewoon bereikbaar.

Fietsverkeer

In januari wordt het fietsverkeer 3 weken langs de brug geleid. In de berm van de N332, provinciale weg gedeelte Raalte – grens Gelderland, wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd. Dit tijdelijke fietspad wordt  afgeschermd van de hoofdrijbaan met een barrier.

In maart/april wordt het fietsverkeer nogmaals enkele dagen omgeleid i.v.m. het aanbrengen van de slijtlaag op het nieuwe brugdeel. Van het conserveren ondervinden de fietsers weinig hinder; de doorgang wordt tijdelijk iets smaller.

Coevordersluis & Coevordersluisophaalbrug

Provincie Overijssel voert vanaf 11 januari tot en met april 2021 werkzaamheden uit aan de Coevordersluis en Coevordersluisophaalbrug bij buurtschap De Haandrik. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het scheepvaartverkeer. De stremming is ter hoogte van de Coevordersluis. Er gelden geen beperkingen voor het wegverkeer.

Stremming scheepvaartverkeer

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode waarin het aanbod van scheepvaartverkeer beperkt is. Een gedeeltelijke stremming is door de aard van de werkzaamheden echter niet te vermijden. Daarom is de Coevordersluis en –ophaalbrug gestremd in de periode van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021 en tussen zaterdag 27 maart 2021 tot en met dinsdag 13 april 2021.

Handmatige bediening bij uitzondering

In afstemming met de scheepvaartbedrijven heeft de provincie de volgende bloktijden afgesproken voor handmatige bediening van de brug en sluis:
• maandag 15-03-21 (12.00 – 13.00 uur)
• zaterdag 20-03-21 (9.00 – 11.00 uur)
• zaterdag 03-04-21 (9.00 – 11.00 uur)
• dinsdag 06-04-21 (12.00 – 13.00 uur)
• donderdag 08-04-21 (12.00 – 13.00 uur)
• zaterdag 10-04-21 (9.00 – 11.00 uur)

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie, het vervangen van kabels/leidingen en onderhoudswerkzaamheden. Ook worden er een aantal bomen gekapt in verband met het zicht op de camerabeelden door de brugbedienaar. Dit aantal bomen wordt elders dit najaar herplant. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer SPIE. Tijdens de werkzaamheden is de hinder beperkt tot geluidshinder door bijvoorbeeld boren of slijpen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.