Werken aan bruggen en sluizen in Overijssel

Gepubliceerd op 20 oktober 2021

Meerdere bruggen en sluizen (kunstwerken) in de provincie Overijssel gaan we de komende tijd herstellen en moderniseren. De maatregelen zorgen ervoor dat de bruggen en sluizen weer 25 jaar veilig zijn. De maatregelen zijn divers: van het aanpassen en vervangen van elektrische en werktuigbouwkundige installaties tot het civieltechnisch versterken of vervangen van kunstwerken. Aannemer SPIE biedt met haar deskundigheid de beste oplossingen om de kunstwerken toekomstbestendig te maken. In de periode van juni 2020 t/m eind december 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De bruggen en sluizen die we in deze periode gaan aanpakken:

  • 332-060, Dorperdijkviaduct
  • 347-070, Zuiderveldviaduct
  • Hoogewegbrug in Ossenzijl

Vragen?

Heeft u vragen over werkzaamheden aan bruggen of sluizen? Neem contact op met SPIE.

Bas Hoorn

Telefoon: 06 46 90 97 84

Rick Makkinga

Telefoon: 06 12 98 66 32

Hoogewegbrug in Ossenzijl

Van oktober 2021 tot en met december 2021 voert aannemer Spie werkzaamheden uit aan Hoogewegbrug (Venebosweg/Hoogeweg) over het Kanaal Steenwijk – Ossenzijl.

De werkzaamheden worden uitgevoerd om een betrouwbare en veilige bediening van de brug ook in de toekomst mogelijk te maken.

We verbeteren de bruginstallatie, vervangen de afsluitboomkasten en kabels & leidingen, schilderen een aantal brugdelen en voeren diverse overige onderhoudswerkzaamheden aan de brug uit. Ook snoeien we enkele bomen om de camera’s vrij zicht te bieden; er worden geen bomen gekapt.

Omgevingshinder

Tijdens de werkzaamheden is de hinder beperkt tot geluidshinder door boren of slijpen. We werken van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur, met indien nodig een uitloop op zaterdagen. Er wordt niet gewerkt op zondag.

Wegverkeer

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd met de brug in gesloten stand. Het wegverkeer kan dan gewoon gebruik maken van de brug.

Gedurende drie dagen is de Hoogewegbrug echter gestremd voor het wegverkeer:

  • Donderdag 4 november 2021 van 07.00 tot 18.00 uur
  • Vrijdag 5 november 2021 van 07.00 tot 18.00 uur
  • Dinsdag 30 november 2021 van 06.00 tot 18.00 uur

Tijdens deze stremmingen wordt het verkeer omgeleid via een bewegwijzerde omleiding.

Bij de overige werkzaamheden worden beperkte verkeersmaatregelen in de berm of op de helft van de rijbaan toegepast. Deze stremmen het wegverkeer niet. Het wegverkeer kan altijd passeren.

Tot slot wordt de brug zo nu en dan getest. Hierbij wordt de brug geopend en gesloten, net als bij een normale brugbediening.

Omleiding auto's in kaart:

Omleiding auto's

Omleiding fietsers in kaart:

Omleiding fietsers

Scheepvaartverkeer

De werkzaamheden worden zowel vanaf het land als vanaf het water uitgevoerd en hebben gevolgen voor het scheepvaartverkeer.

  • Stremming scheepvaartverkeer van 3 november 2021 tot en met 12 december 2021

Het Kanaal Steenwijk – Ossenzijl is ter hoogte van de Hoogewegbrug gestremd van woensdag 3 november 2021 tot en met vrijdag 12 december 2021, met uitzondering van het scheepvaartverkeer dat onder een gesloten brug door kan varen (doorvaarthoogte ongeveer 1 meter).