Werken aan bruggen en sluizen in Overijssel

Gepubliceerd op 18 december 2020

Meerdere bruggen en sluizen (kunstwerken) in de provincie Overijssel gaan we de komende tijd herstellen en moderniseren. De maatregelen zorgen ervoor dat de bruggen en sluizen weer 25 jaar veilig zijn. De maatregelen zijn divers: van het aanpassen en vervangen van elektrische en werktuigbouwkundige installaties tot het civieltechnisch versterken of vervangen van kunstwerken. Aannemer SPIE biedt met haar deskundigheid de beste oplossingen om de kunstwerken toekomstbestendig te maken. In de periode van juni 2020 t/m medio 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De bruggen en sluizen die we in deze periode gaan aanpakken:

 • 332-011, Ramelerbrug (val)
 • 332-060, Dorperdijkviaduct
 • 347-070, Zuiderveldviaduct
 • V77-310, Haandriksluis
 • V77-320, Haandrikophaalbrug
 • V77-330, Coevordersluis
 • V77-340, Coevordersluisophaalbrug

Waar liggen deze kunstwerken? Die vind je terug op deze kaart.

Vragen?

Heeft u vragen over werkzaamheden aan bruggen of sluizen? Neem contact op met SPIE.

Bas Hoorn

Telefoon: 06 46 90 97 84

Rick Makkinga

Telefoon: 06 12 98 66 32

Haandriksluis & Haandrikophaalbrug

Van oktober 2020 t/m februari 2021 zijn er werkzaamheden aan de Haandriksluis en Haandrikophaalbrug in de Coevorderweg in de Haandrik. De bruginstallatie wordt vernieuwd en kabels en leidingen vervangen. Ook zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingshinder

Tijdens de werkzaamheden is de hinder beperkt tot geluidshinder door bijvoorbeeld boren of slijpen. De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.

Wegverkeer

Er zijn weinig beperkingen voor het verkeer over de weg. Wel wordt zo nu en dan getest of de brug goed werkt. Een test bestaat uit het openen en sluiten van de brug, net als bij een normale brugbediening.

Scheepvaartverkeer

De werkzaamheden doen we vanaf het land en het water. Dit heeft gevolgen voor het scheepvaartverkeer. De werkzaamheden voeren we uit in een periode waarin het aanbod van scheepvaartverkeer beperkt is. Stremming is door de aard van de werkzaamheden en eisen ten aanzien van waterveiligheid echter niet te vermijden.

Het Kanaal Almelo - de Haandrik is ter hoogte van de Haandriksluis en –ophaalbrug gestremd voor scheepvaartverkeer van:

 • Maandag 23 november 2020 tot en met vrijdag 29 januari 2021 -Gedurende deze periode worden de bedienings- en besturingsinstallaties vervangen van de Haandriksluis en de Haandrikophaalbrug en kunnen zowel de sluis- als de brug niet bediend worden.Ter hoogte van de Haandriksluis- ophaalbrug is het kanaal Almelo – de Haandrik gedurende genoemde periode gestremd.
 • Vanaf maandag 14 december 2020 is het voor CEMT I vaartuigen mogelijk om van en naar Coevorden om te varen via het Stieltjeskanaal/Verlengde Hoogeveensche Vaart/Hoogeveensche Vaart. In de periode van maandag 23 november 2020 tot en met zondag 13 december 2020 is het niet mogelijk om om te varen, in verband met werkzaamheden op de omvaarroute.

Om gedurende de stremmingsperiode van maandag 23 november 2020 tot en met vrijdag 29 januari 2021 toch enkele schepen te kunnen laten passeren, is samen met de bedrijven die gebruik maken van het kanaal, besloten om op twee momenten de sluis en de brug handmatig te bedienen. Hierbij wordt de brug handmatig omhoog en omlaag gedraaid en worden de sluisdeuren handmatig geopend en gesloten. Deze handmatige bediening neemt meer tijd in beslag dan een normale brugopening.

Dit heeft tot gevolg dat het wegverkeer op de Coevorderweg ter hoogte van de Haandrikophaalbrug op de volgende momenten gestremd is:

 • Zaterdag 12 december 2020 van 08.00 uur tot 12.00 uur *
 • Zaterdag 16 januari 2021 van 08.00 uur tot 12.00 uur *

* Bij hoogwater en een groot aantal schepen dat moet passeren, is het mogelijk dat de wegverkeerstremming langer duurt. Een reële inschatting op de kans op hoogwater is pas enkele dagen van tevoren te maken.

Op deze momenten worden door ons bij de brug verkeersregelaars ingezet. Ook worden aankondigingsborden geplaatst om het wegverkeer over deze stremmingen te informeren. U kunt tijdens de stremming omrijden via Gramsbergen.

Ramelerbrug

In januari en maart/april 2021 voeren wij werkzaamheden uit aan de Ramelerbrug in Heeten. De brug is onderdeel van een fietsroute.

Werkzaamheden

In januari vervangen wij in 3 weken tijd het beweegbare deel van de brug (het val) door een vast dek. In maart/april leggen wij een nieuwe slijtlaag op dit vaste dek en schuren en verven (conserveren) we het bovenste deel van de brug. Daarnaast worden er kleine reparaties uitgevoerd aan het beton.

Omgevingshinder

Tijdens de werkzaamheden is de hinder beperkt tot geluidshinder door schuren en beitelen. Ook wordt er enkele dagen een hijskraan ingezet voor het verwijderen het oude brugdek en het aanbrengen van het nieuwe brugdek. Daarnaast wordt er overdag gebruikgemaakt van een aggregaat en plaatsen wij  een tijdelijke lichtmast om de fietsomleiding te verlichten.

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Wegverkeer

Het wegverkeer wordt niet gehinderd. De adressen Heetenseweg 7, 9, 9a en 9b te Heeten zijn gewoon bereikbaar.

Fietsverkeer

In januari wordt het fietsverkeer 3 weken langs de brug geleid. In de berm van de N332, provinciale weg gedeelte Raalte – grens Gelderland, wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd. Dit tijdelijke fietspad wordt  afgeschermd van de hoofdrijbaan met een barrier.

In maart/april wordt het fietsverkeer nogmaals enkele dagen omgeleid i.v.m. het aanbrengen van de slijtlaag op het nieuwe brugdeel. Van het conserveren ondervinden de fietsers weinig hinder; de doorgang wordt tijdelijk iets smaller.

Coevordersluis & Coevordersluisophaalbrug

Naar verwachting starten we in de eerste helft van 2021 met werkzaamheden aan de Coevordersluis en Coevordersluisophaalbrug.

Zodra de uitvoeringsplanning van deze werkzaamheden bekend is, zetten we dit op deze website.