Vechtdalverbinding - Hessenpoort

Gepubliceerd op 22 oktober 2021

Maandfaseringskaart A28, Hessenpoort en nieuw tracé N340 (okt. 2021)

Na openstelling van het nieuwe tracé wordt er minder gebruik gemaakt van het eerste stuk van de huidige N340 (het deel tussen Hessenpoort en de Ankummerdijk), de Hessenweg. Daarom waarderen we dit deel vanaf september 2021 af. De weg wordt omgebouwd van een 80 km/uur naar een 60 km/uur weg. De noordelijke parallelweg komt te vervallen en de zuidelijke parallelweg wordt een fietspad. Uitritten van percelen worden verlengd en rechtstreeks aangesloten op de vernieuwde hoofdrijbaan van de Hessenweg.

‘Oude’ Hessenweg snelheid van 80 naar 60 km/uur (afwaarderen)

Van eind september tot en met eind oktober bouwen we de ‘oude’ Hessenweg N340 (tussen Hessenpoort en het spoor) om van een 80 km/uur naar een 60 km/uur weg. Tussen Hessenpoort en Ankum gaan we gefaseerd de hoofdrijbaan en de overige parallelwegen reconstrueren. De noordelijke parallelweg komt te vervallen en de zuidelijke parallelweg wordt een fietspad. Uitritten van percelen worden verlengd en rechtstreeks aangesloten op de hoofdrijbaan van de Hessenweg. Percelen blijven gedurende week 39 tot en met 41 bereikbaar en worden ontsloten via de noordelijke parallelweg (ten oosten van spoorlijn Zwolle-Groningen) en omgeleid via De Bese - N758 en via aansluiting Ankummerdijk - Cubbinghesteeg - N340. Fietsers kunnen gebruikmaken van het nieuwe fietspad.

Werkzaamheden Kranenburgweg en Ordelseweg

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 15 oktober 2021 (week 39-41) werken we aan de reconstructie van de Kranenburgweg en Ordelseweg. We bouwen dan tevens het huidige kruispunt met verkeerslichten Kranenburgweg – Ordelseweg, om naar een rotonde. We werken ter hoogte van de Vechtbrug tot de aansluiting van de nieuwe N340. Dit deel ligt er dan drie weken uit. Het gemotoriseerde verkeer wordt tijdens deze werkzaamheden omgeleid via de A28. In de bijlage zijn de omleidingsroutes te vinden. Voor bestemmingsverkeer naar de Dijkzichtweg en landbouwverkeer richting Zwolle is lokaal doorgang voorzien. Voor landbouwverkeer van en naar Zwolle is op 13 en 14 oktober 2021 geen doorgang mogelijk via de Vechtbrug. De Dijkzichtweg is bereikbaar via de parallelweg Kranenburgweg. Voor fietsers geldt dat de route Zwolle-Hessenpoort tijdens deze werkzaamheden beschikbaar blijft. De fietsroute tussen Hasselt en Zwolle wordt lokaal omgeleid, onder de Vechtbrug door, naar het zuidelijke fietspad langs de Kranenburgweg.

Meer informatie over deze werkzaamheden, de bereikbaarheid en omleidingsroutes zijn te vinden op www.vechtdalverbinding.nl, Facebook, Instagram en via de BouwApp onder ‘Vechtdal Verbinding’

Werkzaamheden parallelwegen N340 en aangrenzende wegen (okt. 2021)

Ook in oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de fietstunnels. Helaas brengen deze werkzaamheden overlast met zich mee en zullen we de parallelwegen lokaal nog moeten afsluiten om de fietstunnels veilig te kunnen bouwen. Deze werkzaamheden duren nog tot eind 2021.

Afbouwwerkzaamheden fietstunnel Welsummerweg

In verband met de afbouwwerkzaamheden aan de fietstunnel Welsummerweg sluiten we de noordelijke parallelweg af van maandag 30 augustus tot en met dinsdag 2 november 2021 (week 35 t/m 44). Dit geldt voor al het verkeer. De Welsummerweg blijft tot en met dinsdag 2 november 2021 afgesloten (t/m week 44).

Fietstunnels Oudleusen- Oost en Wildbaan

In verband met de afbouwwerkzaamheden aan de fietstunnels Oudleusen-Oost en Wildbaan sluiten we de noordelijke parallelweg af van maandag 30 augustus tot en met dinsdag 2 november 2021 (week 35 t/m 44) voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen hier wel langs. De aansluiting van de N340 met de Hekmansweg is vanaf deze periode afgesloten. Verkeer vanuit Zwolle wordt omgeleid via de rotonde in Varsen via de zuidelijke en vervolgens de noordelijke parallelweg richting de Stouweweg.

Fietstunnel Dennenkamp

Fietstunnel Dennenkamp is van maandag 30 augustus tot en met dinsdag 2 november 2021 (week 35 t/m 44) open.