Over het project en planning Vechtdalverbinding

Gepubliceerd op 16 maart 2021

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto's vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast zijn deze wegen niet duurzaam en veilig ingericht waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten deze wegen aan te passen.

Uitvoeringsfase

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben na een aanbestedingsprocedure van ruim een half jaar de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding op 24 januari 2019 definitief gegund aan BAM Infra. Naast de maatregelen uit het verbeterpakket, die sowieso uitgevoerd moeten worden, heeft BAM Infra in hun aanbieding aangeboden alle vijftien maatregelen uit het optimalisatiepakket ook uit te voeren. Het jaar 2019 staat in het teken van het definitief maken van de ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen en het verleggen van de kabels en leidingen. Ook worden een aantal voorbereidende onderzoeken naar de ondergrond uitgevoerd.

Planning

Vanaf medio 2020 starten de uitvoerende wegwerkzaamheden in het gebied. In 2023 is het project klaar. Momenteel is er nog geen definitieve planning van de uitvoerende werkzaamheden. Zodra de planning bekend is kun je hier zien wanneer op welke locaties gewerkt gaat worden.

Planning uitvoering Vechtdalverbinding
Activiteit Periode
Uitvoering werkzaamheden hoofdcontract 2019 - 2023
Aanleg fietstunnel (ProRail) Nog onbekend

Kijk live mee!

Bekijk de werkzaamheden live via de webcam: